Logo gemeente Waalwijk

Omgevingswet

We gaan verhuizen! Niet echt natuurlijk, maar wel door de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Hierbij gaat het onder meer om wetgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Er worden 26 wetten samengevoegd in één nieuwe wet, de Omgevingswet.

De Omgevingswet is een wet die moet zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. Met leefomgeving bedoelen we onder andere huizen, bedrijven, wegen, scholen, sloten, spoorlijnen, grond, water, lucht en geluid. Kort gezegd: alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Heb je een vergunning nodig voor jouw plannen voor bijvoorbeeld jouw huis? Dan krijgt je straks te maken met de Omgevingswet.

Als gemeente Waalwijk zijn we daarom hard aan het werk, zodat ons huis op tijd ‘Omgevingswet-proof’ is.