Landgoed Driessen is het gebied ten westen van de provinciale weg N261, tussen de stad Waalwijk en de kernen Sprang en Vrijhoeve  Het gebied bestaat uit twee delen, gescheiden door het Halve Zolenpad. Ten noorden van dat dit fietspad is een groot woongebied in ontwikkeling. Ten zuiden ligt het natuurontwikkelingsgebied Westelijke Langstraat.

Het bestemmingsplan Driessen voorziet in woningbouw tot aan de Sprangse Sloot. In totaal kunnen hier ongeveer 2250 woningen gebouwd worden. Begin 2022 staat de teller op ruim 1800 gebouwde woningen. Het betreft zowel huur- als koopwoningen van verschillende typen en in verschillende prijsklassen.

Lommerrijk

In 2021 is volop gebouwd in Lommerrijk. Westelijk van de Burgemeester de Geusstraat zijn verspreid over een drietal 'eilanden' (straten Nemelaer, Tongelaar, Pettelaar, Venrode en Velder) omgeven door groen in ruim 130 woningen gebouwd. Het betreft voornamelijk projectmatige woningbouw, deels ook huur. 

Inmiddels is er ook een uitwerkingsplan vastgesteld en zijn omgevingsvergunningen afgegeven voor de westelijke helft van het vierde eiland (Mattemburgh en Seldensate). Deze documenten liggen tot en met 27 juli ter inzage bij de receptie van het stadhuis en op de pagina met vastgestelde bestemmingsplannen. Deze 31 woningen worden gebouw door Heijmans vastgoed en zijn allemaal verkocht. 

Plannen voor de oostelijke helft worden vermoedelijk later dit jaar ter inzage gelegd, gevolgd door plannen voor de Parkwachters aan de noordzijde. Dit laatste zijn drie compacte volumes (grondgebonden of appartementen) van maximaal drie bouwlagen hoog die min of meer vrij in het groen liggen in de zone langs de Oudestraat. 

Speelvoorzieningen

Eerder melden wij hier dat in de loop van 2022 twee speelplekken aangelegd zouden worden in Lommerrijk (tussen de Nemelaer en de Tongelaar en tussen de Tongelaer en de Venrode). Dit wordt op het moment voorbereid. Ten noorden van het vierde ‘eiland’ zal te zijner tijd een derde speelplek gerealiseerd worden. 

Driesser Velden Midden, de Villa deel B en de Muzenkamer

Na Lommerrijk zal Landgoed Driessen zich verder ontwikkelen in noordelijke richting. Onlangs is een Nota van Uitgangspunten opgesteld voor de plandelen Driesser Velden Midden, de Villa deel B en de Muzenkamer. In de nota wordt uitgebreid stilgestaan bij de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid zoals gezondheid, energie, groen, water, hittestress, biodiversiteit en duurzame consumptie. Vervolgens wordt de ruimtelijke en stedenbouwkundige hoofdopzet van deze deelgebieden en de beoogde beeldkwaliteit van zowel de bebouwing als het openbaar gebied beschreven. 

De Nota van Uitgangspunten ligt t/m 27 juli ter inzage bij de receptie van het stadhuis en is tevens te vinden bij de downloads onderaan deze pagina. Hier vindt u ook de publicatie. In de publicatie vindt u naast iets meer informatie over de inhoud van de nota ook informatie over hoe u eventueel kunt reageren.

Bouwkavels

Op dit moment heeft de gemeente Waalwijk in landgoed Driessen geen particuliere bouwkavels in de verkoop. Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van eventueel nieuw aanbod? Meld u dan aan voor onze Nieuwsbrief Wonen

Agrarisch gebied

Het gebied tussen de Sprangse Sloot / Lommerrijk en de kern Vrijhoeve heeft een agrarische bestemming. Gelet op het aantal woningen dan ten oosten van de Sprangse Sloot nog gerealiseerd kan worden is woningbouw hier voorlopig niet aan de orde.

Meer weten over Landgoed Driessen?

Heeft u een andere vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl) of Pascal Schreppers (pschreppers@waalwijk.nl). Zij zijn bereikbaar via het KlantContactCentrum: 0416 - 683 456