Landgoed Driessen is het gebied ten westen van de provinciale weg N261, tussen de stad Waalwijk en de kernen Sprang en Vrijhoeve  Het gebied bestaat uit twee delen, gescheiden door het Halve Zolenpad. Ten noorden van dat dit fietspad is een groot woongebied in ontwikkeling. Ten zuiden ligt het natuurontwikkelingsgebied Westelijke Langstraat.

Het bestemmingsplan Driessen voorziet in woningbouw tot aan de Sprangse Sloot. In totaal kunnen hier ongeveer 2250 woningen gebouwd worden. Begin 2022 staat de teller op ruim 1800 gebouwde woningen. Het betreft zowel huur- als koopwoningen van verschillende typen en in verschillende prijsklassen.

Landgoed Driessen, stand van zaken april 2023.

Lommerrijk

In de afgelopen jaren is volop gebouwd in Lommerrijk. Westelijk van de Burgemeester de Geusstraat zijn verspreid over een viertal 'eilanden' omgeven door groen in ruim 160 woningen gebouwd. Het betreft voornamelijk projectmatige woningbouw, deels ook huur. 

In het vierde eiland (Mattemburgh en Seldensate) legt Heijmans Vastgoed momenteel de laatste hand aan 31 koopwoningen (fase fb). Daarnaast zijn 28 huurwoningen van Casade Woondiensten voorzien. Een uitwerkingsplan voor dat plan (fase 5a) is eind februari vastgesteld.

Lommerrijk wordt aan de noordzijde afgerond door de Parkwachters. Dit laatste zijn drie compacte volumes (grondgebonden of appartementen) van maximaal drie bouwlagen hoog die min of meer vrij in het groen liggen in de zone langs de Oudestraat. De gemeente is hierover in overleg met een projectontwikkelaar.

Begin 2023 is het groen in Lommerrijk aangeplant. Ook zijn er twee speelplekken aangelegd (tussen de Nemelaer en de Tongelaar en tussen de Tongelaer en de Venrode). Ten noorden van het vierde ‘eiland’ zal te zijner tijd een derde speelplek gerealiseerd worden. 

Driesser Velden Midden, de Villa deel B en de Muzenkamer

Na Lommerrijk zal Landgoed Driessen zich verder ontwikkelen in noordelijke richting. Begin januari heeft het college van burgemeester en wethouders een Nota van Uitgangspunten vastgesteld voor de plandelen Driesser Velden Midden, de Villa deel B en de Muzenkamer. In de nota wordt uitgebreid stilgestaan bij de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid zoals gezondheid, energie, groen, water, hittestress, biodiversiteit en duurzame consumptie. Vervolgens wordt de ruimtelijke en stedenbouwkundige hoofdopzet van deze deelgebieden en de beoogde beeldkwaliteit van zowel de bebouwing als het openbaar gebied beschreven. 

De Nota van Uitgangspunten is te vinden bij de downloads onderaan deze pagina.

Bouwkavels

Op dit moment heeft de gemeente Waalwijk in landgoed Driessen geen particuliere bouwkavels in de verkoop. Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van eventueel nieuw aanbod? Meld u dan aan voor onze Nieuwsbrief Wonen

Agrarisch gebied

Het gebied tussen de Sprangse Sloot / Lommerrijk en de kern Vrijhoeve heeft een agrarische bestemming. Gelet op het aantal woningen dan ten oosten van de Sprangse Sloot nog gerealiseerd kan worden is woningbouw hier voorlopig niet aan de orde.

Meer weten over Landgoed Driessen?

Heeft u een andere vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl) of Pascal Schreppers (pschreppers@waalwijk.nl). Zij zijn bereikbaar via het KlantContactCentrum: 0416 - 683 456