Landgoed Driessen is de grootste nieuwbouwwijk van Waalwijk. Deze ligt ten westen van de provinciale weg N261, tussen de stad Waalwijk en de kernen Sprang en Vrijhoeve. Aan de noordzijde ligt het Halve Zolen(fiets)pad en natuurgebied de Westelijke Langstraat.

De wijk bestaat uit zowel huur- als koopwoningen van verschillende typen en in verschillende prijsklassen. Juist deze mix van woningen is kenmerkend voor Landgoed Driessen en wordt door veel inwoners gewaardeerd. Datzelfde geldt voor het groen dat vanuit het natuurgebied doorloopt tot diep in de wijk.

Plandelen en projecten binnen Landgoed Driessen, voorjaar 2024.

Inloopbijeenkomst voorbereiding Landgoed Driessen fase II

Goed nieuws! We zijn begonnen met de voorbereidingen voor Landgoed Driessen fase II. Dit is het gebied tussen het stuk Landgoed Driessen dat al klaar is en de kern Vrijhoeve. Dus tussen de Sprangse Sloot en de Bernhardstraat. Het is de bedoeling is dat ook hier uiteindelijk woningen gebouwd worden (plandelen De Orangerie en Driesser Velden West). Om tot goede uitgangspunten te komen, gaan we graag met u in gesprek tijdens een inloopavond. 

Wanneer is de inloopavond?

Wij zijn benieuwd naar wat u belangrijk vindt. Waar vraagt u aandacht voor? Of welke zorgen heeft u? We nodigen u daarom graag uit om mee te praten tijdens onze inloopavond.

  • Wanneer
    Dinsdag 16 april
  • Hoe laat
    Tussen 19.00 – 21.00 kunt u vrijblijvend binnenlopen
  • Waar
    Sporthal de Slagen, De Gaard 2 in Waalwijk – in het sportcafé. U vindt dit halverwege de tribune op de op eerste verdieping (bij binnenkomst linksaf de trap op).

Het college heeft concept uitgangspunten vrijgegeven voor dit laatste deel van Landgoed Driessen. U vindt deze onderaan bij de downloads. We leggen deze tijdens de inloopavond graag aan u uit.

Let op: het document ‘concept uitgangspunten Landgoed Driessen fase II’ is niet toegankelijk voor personen met een visuele beperking. Wilt u meer uitleg? Neem dan contact op met Lois Verploeg  via lverploeg@waalwijk.nl of via 0416 - 683 456. Zij neemt de inhoud dan graag met u door.

Hoe gaan we daarna verder?

Van de bijeenkomst maken wij een (anoniem) verslag. Dit sturen we samen met de concept uitgangspunten van het college naar de gemeenteraad. Wij verwachten dat de raad de definitieve uitgangspunten voor de zomer vaststelt. 
 

Landgoed Driessen fase I 

Het bestemmingsplan Driessen uit 2013 voorziet in woningbouw tot aan de Sprangse Sloot (fase I). Op dit moment (voorjaar 2024) zijn er hier zo’n 1900 woningen gebouwd. In totaal kunnen hier ongeveer 2.400 woningen gebouwd worden. 


De Wiecken (1)

Een van de projecten die op dit moment in uitvoering is, is het plan De Wiecken. In opdracht van Otentiq vastgoedontwikkeling worden achter molen Dye Sprancke aan de Oudestraat acht patiowoningen gebouwd. Als deze gereed zijn zal de gemeente het omliggende openbaar gebied opnieuw inrichten. Bedoeling is om het gebied op een natuurlijk manier in te richten met respect voor de molen. Denk hierbij aan een beukenhaag, wadi’s, waterpoeltjes, bloemrijk grasland, inheems plantsoen en een slingerpad. Het definitief ontwerp is onderaan deze pagina bij te vinden bij de downloads.

De Parkwachters (2)

Een ander projecten waar op dit moment over gesproken wordt zijn de Parkwachters aan de noordzijde van plandeel Lommerijk. Net ten zuiden van de Oudestraat komen vrij in het groen drie compacte gebouwen te liggen van maximaal drie bouwlagen hoog. Nabij de Parkwachters zal op termijn ook nog een speelplek ingericht worden.

Driesser Velden Midden, de Villa deel B en de Muzenkamer

Na Lommerrijk zal Landgoed Driessen zich verder ontwikkelen in noordelijke richting. Begin 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders een Nota van Uitgangspunten vastgesteld voor de plandelen Driesser Velden Midden, de Villa deel B en de Muzenkamer. Deze nota bevat tal van uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid, groen, verkeer, water, stedenbouw en beeldkwaliteit. De nota is te vinden bij de downloads onderaan de pagina.

Bouwkavels (3)

In de Villa deel B, ten westen van de Burgemeester van Casterenstraat,  zijn ook enkele particuliere bouwkavels voorzien. Verkoop hiervan start pas als meer duidelijk is over de plannen voor het kindcentrum Landgoed Driessen op  het achterliggende perceel aan de overzijde van de Sprangse Sloot. Start van de verkoop zal tijdig aangekondigd worden via deze website en via de Nieuwsbrief Wonen. Het heeft geen zin om de gemeente eerder te benaderen met vragen over bijvoorbeeld de verkoopprocedure of de oppervlakte of prijs van kavels. 

De Muzenkamer (4)

In plandeel De Villa ligt ook de Muzenkamer. Het noordelijke deel van deze ‘kamer’ blijft onbebouwd en wordt dé centrale ontmoetingsplek in Landgoed Driessen, waar natuur en cultuur samenkomen en waar ruimte is om te ontmoeten en te spelen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over De Muzenkamer.

In het zuidelijk deel van de  Muzenkamer zijn enkele woongebouwen voorzien. 

Meer weten over Landgoed Driessen?

Heeft u een andere vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl). Hij is bereikbaar via het KlantContactCentrum: 0416 - 683 456