Landgoed Driessen is de grootste nieuwbouwwijk van Waalwijk. Deze ligt ten westen van de provinciale weg N261, tussen de stad Waalwijk en de kernen Sprang en Vrijhoeve. Aan de noordzijde ligt het Halve Zolen(fiets)pad en natuurgebied de Westelijke Langstraat.

De naam Landgoed Driessen

Het is niet zo dat hier ooit een landgoed gelegen heeft. De naam Landgoed Driessen is een beeldspraak, een verwijzing naar het bouwen op de grens van stad en land. Dries is een oud woord voor braakliggend weiland. De namen van de plandelen verwijzen naar dingen die men op een landgoed tegen zou kunnen komen: een villa, een (boom)gaard, een koetshuis, een bibliotheek, etc. Veel van de straatnamen zijn hier ook weer van afgeleid.

Landgoed Driessen, najaar 2023.

Woningbouw

Het bestemmingsplan Driessen uit 2013 voorziet in woningbouw tot aan de Sprangse Sloot. In totaal kunnen hier ongeveer 2250 woningen gebouwd worden. Op dit moment (najaar 2023)  zijn er hiervan zo’n 1900 woningen gebouwd of in aanbouw. Het betreft zowel huur- als koopwoningen van verschillende typen en in verschillende prijsklassen. Juist deze mix van woningen is kenmerkend voor Landgoed Driessen.

Afronding Lommerrijk

Op dit moment bouwt Hendrik Coppelmans aan de noordzijde van plandeel Lommerrijk 28 sociale huurwoningen voor Casade Woondiensten. Bedoeling is om dit plan af te ronden met drie Parkwachters langs de Oudestraat. Dit zijn drie compacte en vrij in het groen liggende gebouwen met grondgebonden woningen of appartementen van maximaal drie bouwlagen hoog. De gemeente is hierover momenteel in overleg met een projectontwikkelaar. Nabij de Parkwachters zal op termijn ook nog een speelplek ingericht worden.

Driesser Velden Midden, de Villa deel B en de Muzenkamer

Na Lommerrijk zal Landgoed Driessen zich verder ontwikkelen in noordelijke richting. Begin 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders een Nota van Uitgangspunten vastgesteld voor de plandelen Driesser Velden Midden, de Villa deel B en de Muzenkamer. Deze nota bevat tal van uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid, groen, verkeer, water, stedenbouw en beeldkwaliteit. De nota is te vinden bij de downloads onderaan de pagina.

In plandeel De Villa ligt ook de Muzenkamer. Het noordelijke deel van deze ‘kamer’ blijft onbebouwd en wordt dé centrale ontmoetingsplek in Landgoed Driessen, waar natuur en cultuur samenkomen en waar ruimte is om te ontmoeten en te spelen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over De Muzenkamer

Bouwkavels

Op dit moment heeft de gemeente Waalwijk in landgoed Driessen geen particuliere bouwkavels in de verkoop. Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van eventueel nieuw aanbod? Meld u dan aan voor onze Nieuwsbrief Wonen

Agrarisch gebied

Het gebied tussen de Sprangse Sloot en de kern Vrijhoeve heeft een agrarische bestemming. Bedoeling is dat ook dit uiteindelijk ontwikkeld wordt (plandeel De Orangerie). Maar gelet op het aantal woningen dan ten oosten van de Sprangse Sloot nog gerealiseerd kan worden is van concrete plannen voorlopig nog geen sprake.

Omgeving Molen Dye Sprancke

Eind dit jaar wordt gestart met de realisatie van bouwplan De Wiecken achter de molen Dye Sprancke aan de Oudestraat. Als deze acht woningen klaar zijn, pakt de gemeente ook de omgeving van de molen aan. Bedoeling hiervan is om het omliggende gebied op een natuurlijk manier in te richten met respect voor de molen. Denk hierbij aan een beukenhaag, wadi’s, waterpoeltjes, bloemrijk grasland, inheems plantsoen en een slingerpad. Een voorlopig ontwerp hiervoor is onderaan deze pagina bij Downloads te vinden.

Heeft u vragen of opmerkingen hierover? Kom dan gerust langs op de inloopavond op dinsdagavond 31 oktober in Sporthal De Slagen. Tussen 19:30 en 21:00 uur kunt u vrij binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 

Meer weten over Landgoed Driessen?

Heeft u een andere vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Joost van der Heijden (jvanderheijden@waalwijk.nl). Hij is bereikbaar via het KlantContactCentrum: 0416 - 683 456. Hij kan u ook verder helpen als u vragen heeft over het reeds gerealiseerde deel van Landgoed Driessen.