Wet open overheid (Woo)

Sinds 1 mei 2022 is de Wet open overheid ingegaan. Dit is de vervanging van de WOB (Wet openbaarheid van bestuur). Door deze wet worden overheden verplicht om overheidsinformatie openbaar te maken.

Inwoners krijgen hierdoor een betere informatiepositie en kunnen de besluitvorming van de lokale overheid beter volgen. De Woo kent twee vormen van openbaarmaking: de actieve openbaarmaking en de passieve openbaarmaking. 

Actieve openbaarmaking

Actieve openbaarmaking houdt in dat we als gemeente Waalwijk overheidsinformatie zelf actief publiceren. In de Woo zijn verschillende informatiecategorieën vastgesteld die stap voor stap tot aan 2025 openbaar gemaakt moeten worden. 

Op  dit moment publiceren wij actief de volgende stukken:

Adviezen van officiële adviescolleges:

Passieve openbaarmaking

Als u meer informatie wenst te ontvangen, kunt een verzoek tot openbaarmaking indienen. Dit heet een Woo-verzoek. Voordat u een Woo-verzoek indient adviseren wij u eerst een (informeel) informatieverzoek in te dienen. Veel documenten kunnen wij namelijk eenvoudig aan u toesturen zonder dat wij daarvoor een besluit moeten nemen.
Meer informatie over (het indienen van) een Woo-verzoek