Om de files op de A27 aan te pakken, zijn er plannen om op termijn de A27 te verbreden(externe link) en het knooppunt Hooipolder  aan te passen.

Gemeente Waalwijk en Geertruidenberg werken aan sluipverkeer Waspik/Raamsdonkveer

Als het druk is op de A59 rijden veel mensen via Waspik naar Raamsdonksveer om op die manier knooppunt Hooipolder te vermijden. Dit gebeurt vooral in de spits, op werkdagen en bij ongelukken op de snelweg. Vanaf 2023 starten de werkzaamheden aan de A27. De kans bestaat dat dan meer mensen gebruik maken van de sluiproute van Waspik naar Raamsdonksveer. De gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg nemen daarom maatregelen om dit te voorkomen.

Wat gaan we doen?

We passen vooral bestaande verkeersmaatregelen aan. Hiermee proberen we sluiproutes minder aantrekkelijk te maken en daarmee het verkeer op de A59 te houden.

Meer informatie over de verkeersmaatregelen rondom het onderliggende wegennet tussen Geertruidenberg en Waspik Is te vinden op:

https://storymaps.arcgis.com/stories/57d5d77c96454151835817b92cbd7b89(externe link)

Het is de bedoeling om de maatregelen na de zomervakantie uit te voeren. Voor de langere termijn (2024-2025) worden plannen gemaakt om (bijna) de gehele route Waspik Raamsdonksveer opnieuw te bestraten, zodat de inrichting van de straat beter past bij de huidige eisen en wensen.

Hoe kunt u reageren?

De voorgestelde maatregelen zijn een uitwerking van een raadsbesluit. Samen met een afvaardiging van de omgeving hebben we een pakket aan maatregelen samengesteld. Heeft u nog vragen en op- of aanmerkingen dan kunt u deze tot en met 26 juni aan ons doorgeven. 

Gemeente Waalwijk: J. Swaans, jswaans@waalwijk.nl, 0416-683 456
Gemeente Geertruidenberg: A. van der Dussen, a.vanderdussen@geertruidenberg.nl, 0162-579 760