Om de files op de A27 aan te pakken, zijn er plannen om op termijn de A27 te verbreden en het knooppunt Hooipolder aan te passen.

Gemeente Waalwijk en Geertruidenberg werken aan sluipverkeer Waspik/Raamsdonkveer

Als het druk is op de A59 rijden veel mensen via Waspik naar Raamsdonksveer om op die manier knooppunt Hooipolder te vermijden. Dit gebeurt vooral in de spits, op werkdagen en bij ongelukken op de snelweg. Vanaf 2023 starten de werkzaamheden aan de A27. De kans bestaat dat dan meer mensen gebruik maken van de sluiproute van Waspik naar Raamsdonksveer. De gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg nemen daarom maatregelen om dit te voorkomen.

Wat gaan we doen?

In juni 2022 informeerden wij inwoners over de verkeersmaatregelen die wij voor ogen hadden op het wegennet rondom Hooipolder. Daar hebben wij verschillende reacties op ontvangen. Dank daarvoor! Samen met een landschapsarchitect hebben we alle opmerkingen bekeken en verwerkt. 

In het kort komen de maatregelen hierop neer:

 • Eenrichtingsverkeer Hooiweg;
 • Aanbrengen verlichting tunnel Blokenweg;
 • Aanpassen berm Oudestraat voor wandelaars;
 • Aanpassen profiel Oudestraat met passeerstroken en markering;
 • Aanpassen doorzichten Oudestraat door extra beplanting en aanbrengen kleuraccenten bij oversteeklocaties;
 • Verleggen grens bebouwde kom Oudestraat richting volkstuinen;
 • Aanbrengen extra snelheidsremmende voorzieningen Benedenkerkstraat;
 • Versmallen rijbaan van de Jan Strengenbrug.
 • Instellen 30 kilometer per uur op de route Nieuwe Provincialeweg – Schoutstraat en aanpassen voorrangsregelingen met de zijwegen.

In de bijlage vindt u beelden van de definitieve maatregelen.

Hoe nu verder?

We nemen verschillende maatregelen. Dorpsraad Platform Waspik en bewonersgroep Hof van Polanen zijn hierbij betrokken. We houden samen de werkzaamheden en voortgang goed in de gaten. Hieronder vindt u de planning.

 • Eenrichtingsverkeer Hooiweg: voorjaar 2024;
 • Het aanbrengen van verlichting in de tunnel van de Blokenweg: eind 2023;
 • Aanpassen van de weg en berm in de Oudestraat: we werken op dit moment nog aan het ontwerp en zijn hierover met bewoners in gesprek. Voorlopige planning voorjaar 2024;
 • Het versmallen van de weg in de Jan Strengenbrug: kwartaal twee van 2024;
 • Het invoeren van de 30 km per uur op de route van de Nieuwe Provincialeweg en Schoutstraat. Hierbij horen ook de voorrangsmaatregelen met de zijwegen: inmiddels afgerond;
 • Groot onderhoud aan de Benedenkerkstraat. Dit gaat om het vervangen van het riool en aanpassingen van de weg. Dit project moet door de raad nog officieel worden vastgesteld: de planning is nog niet bekend. Dit wordt in ieder geval na 2024.

Werkzaamheden Hooipolder

De voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de A27 snelweg zijn inmiddels gestart. Dit wordt niet door de gemeente Waalwijk uitgevoerd. Voor meer informatie over de planning kunt u de volgende website bezoeken a27houtenhooipolder.nl.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met projectleider Rob Cox via rcox@waalwijk.nl of 0416-683 456. Hij staat u graag te woord.