Om de files op de A27 aan te pakken, zijn er plannen om op termijn de A27 te verbreden(externe link) en het knooppunt Hooipolder  aan te passen.

Gemeente Waalwijk en Geertruidenberg werken aan sluipverkeer Waspik/Raamsdonkveer

Als het druk is op de A59 rijden veel mensen via Waspik naar Raamsdonksveer om op die manier knooppunt Hooipolder te vermijden. Dit gebeurt vooral in de spits, op werkdagen en bij ongelukken op de snelweg. Vanaf 2023 starten de werkzaamheden aan de A27. De kans bestaat dat dan meer mensen gebruik maken van de sluiproute van Waspik naar Raamsdonksveer. De gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg nemen daarom maatregelen om dit te voorkomen.

Wat gaan we doen?

In juni 2022 informeerden wij inwoners over de verkeersmaatregelen die wij voor ogen hadden op het wegennet rondom Hooipolder. Daar hebben wij verschillende reacties op ontvangen. Dank daarvoor! Samen met een landschapsarchitect hebben we alle opmerkingen bekeken en verwerkt. 

In het kort komen de maatregelen hierop neer:

 • Eenrichtingsverkeer Hooisteeg;
 • Aanbrengen verlichting tunnel Blokenweg;
 • Aanpassen berm Oudestraat voor wandelaars;
 • Aanpassen profiel Oudestraat met passeerstroken en markering;
 • Aanpassen doorzichten Oudestraat door extra beplanting en aanbrengen kleuraccenten bij oversteeklocaties;
 • Verleggen grens bebouwde kom Oudestraat richting volkstuinen;
 • Aanbrengen extra snelheidsremmende voorzieningen Benedenkerkstraat;
 • Versmallen rijbaan van de Jan Strengenbrug.
 • Instellen 30 kilometer per uur op de route Nieuwe Provincialeweg – Schoutstraat en aanpassen voorrangsregelingen met de zijwegen.

In de bijlage vindt u beelden van de definitieve maatregelen.

Hoe nu verder?

 • In week 18 starten we met de verkeersmaatregelen voor het instellen van de maximum snelheid van 30 kilometer per uur op de route Nieuwe Provincialeweg – Schoutstraat. Ook passen we de voorrangsregelingen met de zijwegen van de Schoutstraat aan.
 • De planning van uitvoering van de overige maatregelen volgt.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met projectleider Rob Cox via rcox@waalwijk.nl of 0416-683 456. Hij staat u graag te woord.