De volgende wegen zijn voor kortere of langere tijd afgesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Waalwijk, tel. 0416-683456. Afsluitingen duren zoveel korter of langer als dit noodzakelijk is.

Waalwijk:

Kerkstraat, gedeelte tussen Grotestraat en Burg. Moonenlaan:

29-08-2022 t/m 23-12-2022. i.v.m. reconstructie. Het werk wordt in fases uitgevoerd.

Orteliuslaan:

01-11-2022 t/m 16-06-2023 i.v.m. reconstructie. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Van Berckenrodelaan:

01-11-2023 t/m 16-06-2023 i.v.m .reconstructie.

Taxandriaweg, tussen Zomerdijksestoep en rotonde t.h.v. van Andelstraat:

21-11-2022 t/m 16-12-2022 i.v.m. aanpassen fietsoversteekplaats. Algehele afsluiting rijrichting Oost-West. Rijbaan vanaf rotonde richting kruising Zomerdijksestoep blijft toegankelijk. Omleiding via Zomerdijksestoep, Dijkstraat, Grotestraat, Burg. Verwielstraat, Floris V Laan, Cartografenweg, Van Andelstraat.

Taxandriabrug:

21-11-2022 t/m 16-12-2022 i.v.m. aanpassen fietsoversteekplaats. Omleiding via Noordstraat, Tempelierstraat, Dijkstraat, Emmikhovensestraat, Altenaweg.

Biesbosweg (wegvak tussen Kleiweg en Sluisweg):

30-11-2022 t/m 16-12-2022 i.v.m. aanpassen fietsoversteekplaats. Omleiding via Kleiweg, Havenweg, Sluisweg.

Hertog Janstraat t.h.v. A59:

Van 12-12-2022 21u tot 13-12-2022 05u i.v.m. werkzaamheden aan viaduct. Omleiding via Emmikhovensestraat.

Irenestraat direct ten westen van kruispunt met Wilhelminastraat:

12-12-2022 i.v.m. werkzaamheden aan riolering. Omleiding via Wilhelminastraat – Noorder Parallelweg – Stationsstraat.

Molenvlietstraat t.h.v. nr. 13:

08-12-2022 t/m 09-12-2022 i.v.m. noodreparatie aan riolering. Omleiding via Grotestraat - Groenstraat en Taxandriaweg.

Sprang-Capelle:

1e Wittedijk:

14-11-2022 t/m 23-12-2022 i.v.m. bestratingswerkzaamheden.

Winterdijk tussen Veerweg en Hogevaart:

8-12-2022 t/m 9-12-2022 i.v.m. asfaltreparaties. Omleiding via Labbegats Vaartweg, Sasweg en Veerweg.

Koesteeg:

05-12-2022 t/m 23-12-2022 i.v.m. aanleg faunatunnel. Omleiding via Spoorbaanweg, Hogevaart, Winterdijk.

Waspik:

Herman Boerhaavestraat - Willem Einthovenstraat - Christiaan Eijkmanstraat:

17-10-2022 t/m 23-12-2022 i.v.m reconstructie. Wegafsluitingen vinden gefaseerd plaats.