Waarom een nieuwe haven?

Het transport over het water groeit en de binnenvaartschepen worden steeds groter. Schaalvergroting en kostenreductie zijn de belangrijkste drijvers. De regio Midden-Brabant heeft nog geen haven waar grotere containerschepen (klasse V) kunnen overslaan. Met de komst van een nieuwe Waalwijkse insteekhaven verandert dat. De haven van Waalwijk is bedoeld als centrale schakel in Midden-Brabant voor de handeling en doorstroom van goederen vanuit Rotterdam, Antwerpen en het Europese achterland. Hiermee wordt de positie van Waalwijk en Midden-Brabant als tweede logistieke hotspot van Nederland versterkt. Daarnaast is de start van een logistiek bedrijventerrein Haven 8, direct ten zuiden van de insteekhaven, een belangrijke ontwikkeling die de behoefte aan een efficiënte, op de toekomst voorbereide, containerhaven verder zal voeden. Dit is positief voor de economische ontwikkeling van de regio én dus voor Waalwijk.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’ Waalwijk

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het door de raad van Waalwijk op 31 januari 2019 vastgestelde bestemmingsplan ‘Oostelijke insteekhaven’ door intrekking van het tegen de vaststelling ingestelde beroep op 30 april 2019 onherroepelijk in werking is getreden.

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een nieuwe insteekhaven, containerterminal en een bedrijfsperceel van 9 ha. voor watergerelateerde (logistieke) bedrijvigheid mogelijk ten noorden van de bestaande industriehaven op bedrijventerrein Haven.

Informatie
Voor meer informatie over dit plan kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Vries van het team Ruimte, Economie & Werk via mdevries@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683 456

Miljoenenproject

De ontwikkeling van de haven heeft veel steun in de logistieke regio Waalwijk-Tilburg, zowel van verschillende overheden als het bedrijfsleven. De nieuwe haven kost €30 miljoen euro en diverse partijen betalen hieraan mee. Behalve de gemeente, provincie en het rijk dragen de betrokken ondernemers uit Waalwijk en Heusden bij via een speciaal bedrijvenfonds. Het ministerie van Infrastructuur stelt, ter versterking van de binnenvaart, € 5 miljoen euro beschikbaar en nog eens € 7 miljoen euro komt van de provincie.

Reguliere aanbesteding medio 2018

Na de eerdere integrale (DBFMO) aanbesteding, die geen bieding heeft opgeleverd, heeft de gemeente in januari 2017 de aanbesteding van de insteekhaven zelf ter hand genomen. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden in een afrondende fase. De gronden behorende bij de insteekhaven worden apart verkocht, het ontwerp en het definitief ontwerp worden door de gemeente opgesteld en aanbesteed en de MER en bestemmingsplan is in gang gezet. Tevens blijft de gemeente in overleg met de jachthaven over een goede oplossing, nu de watersporters hun huidige plek moeten opgeven voor de nieuwe insteekhaven.

Eind 2018 is de aanbesteding gestart. Medio 3e kwartaal 2019 zijn de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure bekend en zal de raad een gunningsbesluit worden voorgelegd.

Verplaatsing Jachthaven Waalwijk

De huidige Jachthaven Waalwijk ligt midden in de locatie voor de nieuwe insteekhaven en moet dus verhuizen. Waar de jachthaven komt, is nog niet bekend. Hierover vinden gesprekken plaats met de werkgroep Jachthaven, Rijkswaterstaat, het waterschap en de provincie.

Extra Documenten:

.