Aan de oostkant van Waalwijk, op een steenworp afstand van het Hoefsvengebied, ontwikkelt Waalborgh Bouwontwikkeling vof een voor Waalwijk unieke woonwijk met twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen, patiowoningen en enkele kleine stadsvilla’s met appartementen. Maar er is ook ruimte voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) door ouderen. 

Uniek is niet alleen de locatie van het project. De woningen zijn volledig gasloos en worden aangesloten op een warmtenet dat zijn warmte haalt uit het water van de surfplas. En wist u dat een dergelijk warmtenet de woningen in de zomer ook kan koelen? Dit principe is mooi uitgelegd in een filmpje dat gemaakt is ter gelegenheid van de aansluiting van het nabijgelegen zwembad Olympia op het warmtenet. U vindt het filmpje op www.waalwijk.nl/gaslooszwembad

Wat doet Waalborgh? 

Akkerlanen wordt volledig gerealiseerd in opdracht van Waalborgh Bouwontwikkeling. Pas als de straten definitief aangelegd zijn en het groen aangeplant is, worden deze in beheer overgedragen aan de gemeente. 

Ook de verkoop van de projectwoningen en bouwkavels in Akkerlanen geschiedt in opdracht van Waalborgh. Wilt u weten wat het actuele aanbod van woningen of bouwkavels in Akkerlanen is? Kijk dan eens op de website van de ontwikkelaar: www.akkerlanen-waalwijk.nl. Hier vindt u ook de contactgegevens van de makelaar (Van der Zande makelaardij Waalwijk).

Wat doet de gemeente? 

Als het om de ontwikkeling van Akkerlanen gaat is de rol van de gemeente in dit stadium beperkt tot het aansluiten van het plan op het omliggende wegennet. Verder toetsen wij ingediende bouwaanvragen aan het bestemmingsplan en leggen wij plannen voor aan de welstandscommissie. Deze toetst of het plan past binnen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan

Bij een aanvraag omgevingsvergunning hoeft u geen stikstofberekening aan te leveren. Dit is niet nodig is, omdat eerder een vergunning Wet natuurbescherming verleend en onherroepelijk geworden is voor het gehele project. Kosten die u voordat de Omgevingsdienst deze mededeling deed eventueel gemaakt heeft voor het opstellen van berekeningen, worden door de gemeente niet vergoed.

Vragen?

Heeft u vragen over loting of een koopovereenkomst? Of heeft u een woning of bouwkavel gekocht en vragen over bijvoorbeeld straatpeilen, rioolpeilen, het aanvragen van huisaansluitingen, de bouwperiode, routes voor bouwverkeer, de planning van het woonrijp maken, de invulling van het groen, de exacte ligging van eigendomsgrenzen of wie verantwoordelijk is voor inplanten taluds? Dan kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met Hans de Wilde van Waalborgh (h.dewilde@hadwil.nl). De gemeente kan u hiermee niet verder helpen.