Ongedierte zoals bijvoorbeeld muizen/ratten, mollen, bijen en eikenprocessierupsen kunt u op verschillende wijzen bestrijden.

Wat moet ik doen?

Er zijn verschillende soorten ongedierte waarvoor de gemeente of andere partijen ingeschakeld kunnen worden:

1. Ratten

U bent zelf verantwoordelijk voor de preventieve maatregelen (het wegnemen van voedsel, het voorkomen van nestgelegenheid door b.v. het dichten van kieren, weghalen van houtsnippers e.d.) en het plaatsen van rattenklemmen. Houdt u toch overlast neem dan contact op met de gemeente via 0416-683456. Of maak digitaal een melding. Eventuele bestrijding wordt verzorgd door een extern gespecialiseerd bedrijf.

2. Muizen

Heeft u overlast van muizen dan kunt u zelf een extern gespecialiseerd bedrijf inschakelen.

3. Bijen

Heeft u last van bijen op gemeentegrond neem dan contact op met de gemeente op 0416-683456, of maak digitaal een melding. Bevinden de bijen zich op eigen terrein schakel dan zelf een ongediertebestrijder in.

4. Bladluizen

Luizen op gemeentegrond, met name in lindebomen worden terughoudend bestreden. Deze bestrijding is ook afhankelijk van de ernst van de situatie. Bestrijding vindt plaats met een biologisch bestrijdingsmiddel Neemazol. Heeft u overlast maak digitaal een melding of neem contact op met de gemeente.

5. Mollen

Heeft u last van mollen op gemeentegrond maak digitaal een melding of neem contact op met de gemeente. Bevinden ze zich op eigen terrein schakel dan zelf een ongediertebestrijder in.

6. Eikenprocessierups

Heeft u overlast van de eikenprocessierups neemt u dan contact op met de gemeente of maak digitaal een melding. Lees meer over de werkwijze van de gemeente bij de bestrijding van de eikenprocessierups

7. Roeken

De gemeente heeft een vast omkaderd plan vastgesteld met de provincie waarin zij de overlast van roeken mogen reguleren. Er is een lijst specifieke locaties waarop de gemeente mag verstoren en verjagen. Heeft u overlast neem dan contact op of maak digitaal een melding.

8. Muskusratten

Neem hiervoor contact op met waterschap Brabantse Delta op 076-5641000 of mail naar info@brabantsedelta.nl

9. Wespen

Heeft u last van wespen op gemeentegrond, neem dan contact op met de gemeente op 0416-683456, of maak digitaal een melding. Bevinden de wespen zich op eigen terrein schakel dan zelf een ongediertebestrijder in.

Voor overig ongedierte geldt, bevindt ongedierte zich op eigen terrein dient u zelf gepaste maatregelen te nemen. Wanneer sprake is van gevaar voor volksgezondheid in het algemeen treedt de gemeente op.

Hoe werkt het?

Het bestrijden van ongedierte vindt plaats als er sprake is van overlast of van een bedreiging van de volksgezondheid.