Logo gemeente Waalwijk

Omgevingsvergunning

Je gaat iets veranderen aan je huis, tuin, bedrijf of in je directe omgeving? Dan moet je dit soms regelen met de gemeente door het aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding. Met een omgevingsvergunning geeft de gemeente toestemming voor het uitvoeren van deze veranderingen. In sommige gevallen is een melding voldoende. 

In verband met het in werking treden van de Omgevingswet hebben wij een groot aantal aanvragen ontvangen. Hierdoor is de behandeltermijn mogelijk wat langer. De zaakbehandelaar zal je hierover informeren. 

Heb je een aanvraag ingediend vóór 1 januari 2024 dan gelden er wellicht andere regels. Neem voor vragen contact met ons op via fobwl@waalwijk.nl.