Algemene bekendmaking gemeente Waalwijk.

Voorlopig Ontwerp Centrumentree Noord open voor inspraak

Het college van B&W van de gemeente Waalwijk maakt bekend dat het ‘Voorlopig Ontwerp Centrumentree Noord’ is vastgesteld en is vrijgegeven voor inspraak. Dit ontwerp ligt van 15 november 2021 tot en met 27 december 2021 ter inzage.

Tijdens de periode kunt u uw mening geven over het ontwerp van de centrumentree. De gemeente weegt de reacties af en neemt ze mee bij het opstellen van het opstellen van het uiteindelijke ontwerp.  

Uw reactie kunt u sturen aan hier te lezen. Gericht aanpakken van de problemen vraagt om een visie en plan van aanpak die we gezamenlijk ontwikkelen. De eerste stap daarin is het op een rijtje zetten van de mogelijkheden. Die staan hier.