Herontwikkeling De Els

Waalwijk werkt samen met ontwikkelaars en eigenaren aan toekomst van het winkelgebied in en rond De Els.

Waalwijk zet zich samen met ontwikkelaars BanGroep en Sanders Retail Groep en de eigenaren van De Els in voor de herontwikkeling van De Els en omgeving. Samen met de provincie wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan om te bepalen of de herontwikkeling ook daadwerkelijk te realiseren is. De Els, en het gebied daaromheen, moet transformeren naar een groene omgeving waar wonen, werken, winkelen en verblijven bij elkaar komen.  
Binnen het projectgebied moeten ongeveer 350 nieuwe woningen komen. 30% van deze woningen moet sociale huur worden. Daarnaast moet 40% uit middelhoge huur of betaalbare koopwoningen bestaan. Een mooie mix waar veel verschillende doelgroepen terecht kunnen. Naast de nieuwe woningen wordt ook groen, parkeren, werken en uiteraard winkelen meegenomen.

Bijeenkomst op 15 november 2023

Als de ontwikkeling doorgaat heeft dit een groot effect op de omgeving. Daarom blijven we met buurtbewoners en geïnteresseerden in gesprek hierover. Woensdag 15 november vindt de tweede bijeenkomst plaats. Lees meer of meld je direct aan.

Verslag bijeenkomst op 19 april 2023

Op 19 april vond de eerste bijeenkomst plaats. Het verslag en de presentaties van deze avond zijn hieronder te downloaden.