Deze informatie is geldig vanaf 1 januari 2024. Heeft u voor die tijd een aanvraag gedaan en heeft u daar vragen over? Dan kunt u contact opnemen met ons via 0416-683456 of per mail via fobwl@waalwijk.nl. 

Je wilt iets veranderen aan je huis, tuin of bedrijf? Het kan zijn dat je daarvoor een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen. Hieronder geven  we belangrijke informatie hierover en kun je meteen een aanvraag voor een omgevingsvergunning doen.

Heb ik een vergunning nodig of moet ik een melding doen?

Wil je weten of je een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen? Via het Omgevingsloket kom je erachter.  Het Omgevingsloket is een landelijke website waar je kunt controleren of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Je vult  eerst je locatie in en dan de activiteit die je wilt uitvoeren. Daarna doorloop je een vragenlijst om te bepalen of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Omgevingsloket(externe link)

Er is een handleiding beschikbaar voor het gebruik van het Omgevingsloket. Deze vind je op de pagina Het Omgevingsloket.

Twijfel je of de gemeente medewerking kan verlenen aan je plannen? Bekijk dan eerst onze pagina verken uw idee.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Via het Omgevingsloket kan je de vergunning aanvragen. Bij het aanvragen van de vergunning zie je welke documenten je mee moet sturen bij je aanvraag. Wij nemen dan de aanvraag in behandeling en gaan kijken of we de vergunning kunnen verlenen.

Voor het digitaal indienen van de aanvraag heb je een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vind je op de website van Digi-D.(externe link)

Wil je voor een bedrijf een aanvraag indienen, dan heb je eHerkenning nodig. Meer informatie vind je op de website van eHerkenning(externe link)

Omgevingsloket(externe link)

Er is een handleiding beschikbaar voor het gebruik van het Omgevingsloket. Deze vind je op de pagina Het Omgevingsloket. 

Wat kost het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning?

De kosten in 2024 voor het in behandeling nemen van een aanvraag kun je vinden in de tarieventabel, behorend bij de Legesverordening 2024. De precieze kosten hangen af van voor welke activiteiten je een vergunning aanvraagt.

Let op het behandelen van een aanvraag die in strijd is met het omgevingsplan kost minimaal €641,25 bovenop de andere kosten voor het behandelen van de andere benodigde activiteit voor de vergunning. In strijd met het omgevingsplan houdt bijvoorbeeld in dat het plan niet past binnen de huidige bestemming of andere regels.

Hoe lang duurt het voordat ik weet of ik een vergunning krijg?

De gemeente beslist in de regel binnen 8 weken op de aanvraag (de zogenaamde reguliere procedure). De gemeente kan deze periode één keer met 6 weken verlengen. In specifieke gevallen is de beslistermijn 26 weken (de zogenaamde uitgebreide procedure).