In de tarieventabel die hoort bij de legesverordening zijn per product de tarieven vastgelegd.

Hieronder vind je de algemene legesverordening en die van de afvalstoffenheffing.

Er zijn ook diverse aanvullende verordeningen met tarieven (bijv. voor hondenbelasting, parkeren, precario...etc.). De afzonderlijke verordeningen zijn te vinden via het onderdeel regelgeving