In de tarieventabel die hoort bij de legesverordening zijn per product de tarieven vastgelegd.

Hieronder vind je directe links naar de algemene legesverordening en die van de afvalstoffenheffing (onder aan deze pagina staan van een aantal verordeningen ook pdf documenten: de online versie is leidend).

Er zijn ook diverse aanvullende verordeningen met tarieven (bijv. voor hondenbelasting, parkeren, precario...etc.). De afzonderlijke verordeningen zijn te vinden via het onderdeel regelgeving