De gemeente Waalwijk moet zich bij het inkopen van leveringen, diensten en werken houden aan Europese aanbestedingsregels. 

De gemeente besteedt opdrachten met een geschatte waarde boven de Europese aanbestedingsdrempels Europees aan. Voor opdrachten met een waarde onder de Europese drempels heeft de gemeente eigen aanbestedingsregels.

Een opdracht kan bestaan uit:

  • het uitvoeren van werken (bijvoorbeeld de aanleg van een rotonde);
  • het leveren van goederen (zoals strooizout of kantoormeubilair);
  • het verlenen van diensten (bijvoorbeeld jeugdzorg of advies).

Het systeem van aanbesteden heeft zowel voor de gemeente als voor ondernemers voordelen. De gemeente krijgt een ruime keuze uit opdrachtnemers omdat meerdere bedrijven meedingen naar een opdracht. Zo kan ze de meest geschikte partij kiezen tegen een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteitsverhouding. Voor bedrijven betekent deze manier van aanbesteden transparantie bij de gunning van gemeentelijke opdrachten en gelijkheid van kansen. Dus ook nieuwkomers op de markt krijgen kansen, omdat de gemeente per opdracht bekijkt wie de beste aanbieding doet.  

Tenderned

Europese en nationale aanbestedingen plaatst de gemeente volgens de wettelijke regels op de nationale aanbestedingskalender www.tenderned.nl. Tenderned is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Op dit online marktplein vinden ondernemers op één plek alle opdrachten van de overheid.

Bij een meervoudige onderhandse aanbesteding stuurt de gemeente een uitnodiging om deel te nemen rechtstreeks naar minimaal 3 en maximaal 5 bedrijven. Deze onderhandse aanbestedingen verlopen doorgaans ook via TenderNed, maar worden niet openbaar gepubliceerd.

Wilt u meedingen naar een opdracht voor de gemeente Waalwijk, dan kunt u voor Europese en nationale aanbestedingen TenderNed in de gaten houden. Voor onderhandse aanbestedingen stuurt u een bericht naar inkoop@waalwijk.nl. Het liefst met een uitgebreide omschrijving van uw bedrijf en de producten of diensten die u aanbiedt.

Wilt u meedoen aan aanbestedingen? Controleer dan op tijd of uw onderneming juist is geregistreerd op TenderNed, zie Registratie TenderNed.