Het is niet altijd duidelijk welke stappen je moet nemen als je iets wil gaan bouwen, verbouwen of veranderen. Daarom leggen we hieronder vier verschillende aanpakken uit die je kunnen helpen.

Wil je een principe aanvraag (voorheen conceptaanvraag) indienen? Kies dan in het menu hieronder voor "Ik heb een concreet plan en wil weten of de gemeente hier aan mee kan werken".

Wil je een plan in een beginfase kort voorleggen aan de gemeente? Kies dan in het menu hieronder voor "Ik heb een idee en ik wil weten of het zin heeft dit idee verder uit te werken".

Ik weet niet of ik een vergunning nodig heb

Wil je weten of je een omgevingsvergunning nodig hebt? Het Omgevingsloket (externe link)is een landelijke website waar je kunt controleren of je een vergunning nodig hebt. Je vult eerst je locatie in en dan de activiteit(en) die je wilt uitvoeren. Daarna doorloop je een vragenlijst om te bepalen of je een vergunning nodig hebt.

Daarnaast hebben wij een pagina met veelgestelde vragen. Mogelijk staat jouw vraag er al tussen en hebben wij deze al beantwoord.

Soms is de vergunningcheck best ingewikkeld. Kom je er niet uit? Stuur dan een mail naar fobwl@waalwijk.nl met een korte omschrijving van wat je wilt gaan doen. Wij kijken dan graag met je mee of er een vergunning nodig is. Telefonisch zijn wij ook bereikbaar op telefoonnummer 0416-683456 op maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur. 

Ik wil graag weten wat er op mijn locatie is toegestaan

Voor elke locatie is een omgevingsplan aanwezig. Het omgevingsplan is het plan van de gemeente  waarin onder meer staat waarvoor een stuk grond of een gebouw mag worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd.

Je kunt zelf het omgevingsplan op jouw locatie bekijken. Dit kan via Regels op de Kaart in het Omgevingsloket(externe link). Er is een handleiding beschikbaar voor het gebruik van het Omgevingsloket. Deze vind je op onze pagina Het Omgevingsloket

Er zijn een aantal verordeningen die wel onderdeel zijn van het omgevingsplan, maar die je nog niet via Regels op de Kaart kunt bekijken, dat zijn: 

Kom je er niet uit? Mail dan je vraag naar fobwl@waalwijk.nl of bel naar telefoonnummer 0416-683456. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur.

Ik heb een idee en ik wil weten of het zin heeft dit idee verder uit te werken (spreekuur)

Je bent van harte welkom op het spreekuur. Dat is een kort contactmoment, waarin je je idee bespreekt met experts van de gemeente. Soms kan dat per mail, andere keren nodigen we je uit voor een (telefonisch) gesprek. Zo krijg je een beter beeld over de haalbaarheid van je plan en weet je wat de vervolgstappen zijn die je eventueel kunt nemen.

Voor het aanmelden voor het spreekuur kun je via onderstaande knop een formulier invullen.

Aanmelden spreekuur

Ik heb een concreet plan en wil weten of de gemeente hier aan mee kan werken (principe-aanvraag)

Je kunt hiervoor het beste een principe-aanvraag indienen. Met het indienen van een principe-aanvraag vraag je aan de gemeente om medewerking te verlenen aan het door jou voorgestelde plan. Na dit proces is het duidelijk of en welke stappen je kunt nemen om het door jou voorgestelde plan te realiseren. We doen ons best je aanvraag binnen 8 weken af te handelen.

Let op: er zijn kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een principe-aanvraag. 

Principe-aanvraag  indienen

Wat doen we bij het behandelen van een principe-aanvraag?

Nadat je een principe-aanvraag hebt ingediend, nemen wij deze in behandeling. De gemeente bekijkt het plan dat je hebt ingestuurd en controleert of het past binnen de regels. Past het niet? Dan  kijken we of we kunnen meewerken aan het plan. Deze beoordeling maken wij op basis van verschillende wetten en regels, het omgevingsplan, ons beleid en adviezen van experts. Zodra wij de beoordeling hebben gemaakt, ontvang je van ons een eindbrief met daarin een positief of negatief oordeel om de plannen door te zetten. 

Hoe lang duurt een principe-aanvraag?

Wij proberen een principe-aanvraag binnen 8 weken af te ronden. Hierna krijg je een brief waarin de gemeente je een oordeel geeft en je advies geeft. Een positief oordeel betekent dat je een definitieve vergunning kan aanvragen. Een negatief oordeel betekent dat het geen zin heeft een definitieve aanvraag in te dienen.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een principe-aanvraag kost in 2024 minimaal €250,00. Als het plan niet past in het omgevingsplan of als er adviezen nodig zijn, wordt dit tarief verhoogd. Kijk in de tarieventabel (externe link)van de Legesverordening 2024 (Hoofdstuk 2, artikel 2.4) voor meer informatie. Het totale bedrag betaal je in principe altijd, dus ook als:

 • Je aanvraag na het beoordelen vergunningvrij blijkt te zijn;
 • je de aanvraag intrekt;
 • je aanvraag negatief wordt beoordeeld;
 • je aanvraag positief wordt beoordeeld;
 • je na het afsluiten van een principe-aanvraag, weer een nieuw principe-aanvraag indient.

Wat moet ik aanleveren bij een principe-aanvraag?

Wat je precies moet aanleveren bij een principe-aanvraag is afhankelijk van het door jouw voorgestelde plan. Lever in ieder geval aan:

 • een duidelijke omschrijving van het plan en hoe dit verschilt ten opzichte van de huidige situatie;
 • een duidelijke omschrijving van de locatie waarop je het plan wil uitvoeren;
 • een motivatie, waarin je omschrijft waarom de gemeente moet meewerken aan het door jou voorgestelde plan;
 • actuele contactgegevens, zodat wij je makkelijk kunnen bereiken.

Verder kan het nodig en/of handig zijn om de aanvullende informatie toe te voegen aan je aanvraag. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

 • plattegronden van de bestaande en nieuwe toestand, schaal 1:100;
 • doorsneden tekeningen van de bestaande en nieuwe toestand, schaal 1:100;
 • geveltekeningen van de bestaande en nieuwe toestand, schal 1:100;
 • situatietekening, schaal 1:500 of 1:1000;
 • afmetingen van je perceel of het bouwwerk;
 • een parkeeronderzoek, zie daarvoor onze Parkeernormennota(externe link);
 • een omgevingsdialoog

Als er iets ontbreekt in je principe-aanvraag, krijg je altijd de mogelijkheid om je principe-aanvraag aan te vullen. Wanneer je de juiste gegevens niet aanvult, kunnen wij geen goede beoordeling maken van je principe-aanvraag en wordt deze niet meer verder in behandeling genomen.