In het Ecopark Waalwijk wordt duurzame energie opgewekt. Het Ecopark Waalwijk bestaat uit een afgewerkte voormalige stortplaats met daaromheen en daarop voorzieningen die duurzame energie produceren.

Rondom de voormalige stortplaats aan de Gansoyensesteeg staan 4 windturbines die gezamenlijk voor ongeveer 3000 huishoudens stroom opwekken. Op het zuidelijke talud staan zonnepanelen van Eneco die voor circa 250 huishoudens stroom opwekken. Bovenop de stort heeft de energie-coöperatie Langstraat Zon een groot zonnepark gerealiseerd wat energie opwekt voor ongeveer 1500 huishoudens. En bij de biovergistingsinstallatie wordt het stortgas en gas afkomstig van natte biomassa als groen gas toegevoegd aan het gasnetwerk voor ca 10.000 huishoudens.