Heeft u een bedrijf, vereniging of instelling en wilt u van uw afval af? U bent zelf verantwoordelijk voor het scheiden en afvoeren van uw bedrijfsafval. Gemeente Waalwijk zamelt afval in bij MKB en/of instellingen. Hiervoor vragen wij een vergoeding in de vorm van reinigingsrecht. Het moet gaan om afval dat qua aard, omvang en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval.

Wat moet ik doen?

Indien u afvalcontainers in bruikleen zou willen nemen en gemeente Waalwijk in zou willen schakelen voor het afvoeren en verwerken van uw afvalstoffen dan kunt u het formulier 'Bedrijfsovereenkomst Bedrijfscontainers' in vullen en opsturen naar de gemeente. Dit formulier kunt u vinden onder het tabblad 'Documenten'. Hier vindt u tevens het opzegformulier als u deze dienst wil opzeggen.De betaling van deze dienst dient u jaarlijks te voldoen. Het gebruik gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van bezorging van de container(s). U ontvangt een aanslagbiljet van de afdeling belastingen.U kunt de container aanbieden op dinsdag m.u.v. feestdagen.

Wat kost het?

Bedrijfsafval (MKB) 240 liter containerkosten 2022
wekelijks ophalen eerste container (blauwe deksel)€ 357,30
wekelijks ophalen extra container (blauwe deksel)€ 282,45
tweewekelijks ophalen (bruine deksel)€ 219,05

Betaling:

Bedrijven betalen per jaar. Zij ontvangen een aanslagbiljet van de afdeling belastingen.