Privacy

De gemeente Waalwijk hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Waalwijk omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

Bescherming persoonsgegevens

De gemeente Waalwijk verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.