In de zomermaanden kunnen in eikenbomen nesten zitten van de eikenprocessierups. Deze rupsen hebben brandharen. Die brandharen kunnen vervelende klachten geven voor mens en dier. Daarom proberen we de overlast te verminderen door ze zo goed mogelijk te bestrijden.

Waar bestrijden we

We bestrijden de eikenprocessierupsen in de openbare ruimte waar het verantwoord is en waar vorig jaar veel overlast was. Nesten op plekken waar veel mensen komen of wonen, zoals scholen, sportcomplexen en zorginstellingen bestrijden we eerder. We bestrijden niet in natuurgebieden of op particulier terrein.

Hoe en wanneer bestrijden we

Bestrijden doen we op verschillende manieren en op verschillende momenten.

Met een biologisch bestrijdingsmiddel

De bladeren van bomen waar de eikenprocessierups zich mee voedt, bespuiten we met een biologisch bestrijdingsmiddel (Xentari WG). Dat doen we voordat de rupsen brandharen hebben. De rupsen eten deze bladeren en gaan daardoor dood. Als er voldoende bladeren aan de bomen zitten, starten we met dit preventief bestrijden. Dat is meestal eind april, begin mei. Afhankelijk van de weersomstandigheden.

Het biologisch bestrijdingsmiddel Xentari WG is niet schadelijk voor mens of dier. Het zorgt ervoor dat de eiwitten in de maag van de rups kristalliseren. Dit beschadigt de maag zodat de rups sterft. Dat gebeurt ongeveer een week na het eten van het blad.

Door nesten weg te zuigen

Op plekken waar beschermde vlindersoorten voorkomen mogen we volgens de natuurwetgeving niet biologisch bestrijden. Hier kunnen we de rupsen bestrijden door ze weg te zuigen. Deze manier heeft wel meer (gezondheids-)risico voor de uitvoerende medewerkers. Daarom gebruiken we deze manier alleen als er een gevaar is voor de gezondheid Dit wegzuigen doen we in de maanden mei, juni en juli.

Foto van tractor met aanhanger waar de tank met biologisch bestrijdingsmiddel staat opgesteld.
Foto van een eikenprocessierupsnest.

Met natuurlijke vijanden

Eigenlijk zorgen natuurlijke vijanden, zoals de sluipwesp, roofwantsen en vogels voor een natuurlijk evenwicht. Omdat de eikenprocessierups niet uit Nederland komt, is er nog geen goed evenwicht in het ecosysteem van eten en gegeten worden. De natuur kan de overlast dus nog niet zelf oplossen. De mens en dus wij als gemeente helpen hier een handje in. Zo proberen we een goede basis te maken voor natuurlijke vijanden. Daarom hingen we de afgelopen tijd veel nestkastjes voor koolmezen en pimpelmezen op. Daarnaast werken we aan het vergroten van de biodiversiteit door onder andere bloemrijke bermen te maken. Deze natuurlijke bestrijding kost tijd en heeft vooral invloed op lange termijn.

Foto van vogelhuis aan een eikenboom, in de bestrijding tegen de eikenprocessierups.

Meld nesten!

Het melden van nesten is belangrijk. Wij bekijken waar we het eerste naar toe moeten. Plekken waar veel mensen zijn, vooral kinderen, krijgen voorrang bij het ruimen. Bijvoorbeeld doorgaande (fiets)routes, kinderdagverblijven en speeltuinen. Als het nodig is plaatsen we op drukbezochte plekken borden om mensen te wijzen op de aanwezigheid van de rups. Ga niet zelf bestrijden!

Geef hier uw melding door

Als u een melding liever telefonisch doorgeeft, dan kan dat via telefoonnummer 0416 – 683 456.

Wat kun je zelf doen

  • Ga niet zelf bestrijden;
  • Gebruik geen chemische middelen;
  • Maak je tuin zo groen mogelijk;
  • Plaats vogelkasten;
  • Plant bloemen;
  • Bezoek je een gebied waar de processierups zit, bedek dan zoveel mogelijk je hals, armen en benen.

Invloed op de gezondheid

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen klachten geven zoals hevige jeuk en irritatie van huid, ogen en luchtwegen. Sommige mensen kunnen een allergische reactie krijgen waardoor zij sneller en heftiger reageren. Huidklachten ontstaan binnen 8 uur na contact met brandharen en bestaan uit rode huiduitslag met hevige jeuk. Het kan variëren van bultjes tot en met vochtige blaasjes die kunnen gaan ontsteken. Na inademing kunnen de brandharen irritatie of ontstekingen geven van de bovenste luchtwegen. Bij contact met de brandharen moet je niet krabben of wrijven, maar de huid, ogen en kleding goed wassen of spoelen met water. Meestal verdwijnen de klachten binnen twee weken. Bij ernstige klachten is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts. Voor algemene gezondheidsvragen kun je bellen met de GGD, tel. 0900 4636443. Ook vind je informatie op de website van de GGD.

Ga naar de website van de GGD(externe link)

Meer informatie

Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes zijn te vinden op www.rupsen.info(externe link) en op www.rivm.nl/eikenprocessierups(externe link). Voor gezondheidsvragen kunt u contact opnemen met de GGD, tel. 0900 4636443.

Schema waarin de levenscyclus en overlast van de eikenprocessierups in maanden wordt weergegeven. Zie uitleg boven de afbeelding.