Voorbereidingsbesluiten

Vooraankondiging herziening bestemmingsplan

  • ---

Structuurvisie

  • Vastgestelde Structuurvisie Waalwijk 2025

Diversen

Beheersverordeningen

 
N.B. De informatie die op deze pagina's te vinden is over de concrete bestemmingsplannen is niet bindend. De Wro bepaalt dat de papieren versie van ruimtelijke plannen, die voor 1 juli 2009 ter inzage zijn gelegd, bindend is. Dit betekent dan ook dat de informatie op deze webpagina's niet gebruikt kan worden voor bouwplantoetsing.