Informatie opvragen (Woo-verzoek)

U heeft recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Zo krijgt u meer inzicht in het handelen van de gemeente. Waar kunt u die informatie vinden? De gemeente geeft informatie over haar beleid via folders, persberichten, informatie op de gemeentepagina in het Weekblad Waalwijk of op de website www.waalwijk.nl. Informatie die wij al publiceren kunt u ook al opzoeken via https://www.waalwijk.nl/wet-open-overheid-woo

Als u meer informatie wenst te ontvangen, kunt een verzoek tot openbaarmaking indienen. Dit heet een Woo-verzoek. Voordat u een Woo-verzoek indient adviseren wij u eerst een (informeel) informatieverzoek in te dienen. Veel documenten kunnen wij namelijk eenvoudig aan u toesturen zonder dat wij daarvoor een besluit moeten nemen.

Weet u niet precies wat u zoekt? Wij kijken graag met u mee. Daarvoor kunt u bellen of mailen naar onze Woo-contactpersoon. De contactgegevens daarvan vindt u onder het kopje “Contact”

Na een (informeel) informatieverzoek niet gevonden wat u zocht? Dien dan alsnog een Woo-verzoek in.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

U kunt een Woo-verzoek indienen per post. De brief moet u sturen naar:

Gemeente Waalwijk
Postbus 10150
5140 GB Waalwijk

Afgeven mag ook. Geef de brief in dit geval zelf af bij de balie in het stadhuis. Vraag daarbij om een ontvangstbevestiging. Gooi de brief niet in de brievenbus: u heeft dan geen bewijs van ontvangst.

U kunt ook digitaal een Woo-verzoek indienen. Dat kan alleen door het invullen van een webformulier via onderstaande button. Een verzoek per e-mail indienen is niet mogelijk.

Woo-verzoek-online indienen

Voorwaarden

Uw Woo-verzoek moet aan deze voorwaarden voldoen:

  • Het verzoek gaat over een publieke aangelegenheid. Dit is informatie over beleid. Ook over de voorbereiding en uitvoering daarvan;
  • In uw verzoek moet u het onderwerp noemen waarover u informatie wilt ontvangen;
  • Het verzoek gaat over bestaande informatie die is opgenomen in documenten of op een gegevensdrager;
  • De informatie die u wilt ontvangen moet bij de gemeente aanwezig zijn.

Gang van zaken

Voor een Woo-verzoek geldt een beslistermijn van vier weken. We mogen de beslissing één keer met twee weken uitstellen. De gemeente moet dan uitleggen waarom de termijn uitgesteld wordt. Dit moet schriftelijk voordat de eerste vier weken voorbij zijn.

Ziet uw verzoek op informatie die ook betrekking heeft op derden? Dan kan het proces langer duren. Dit komt omdat de derde waarop de informatie betrekking heeft om een zienswijze moet worden gevraagd. Wij schorten de termijn om een beslissing te nemen dan op. U krijgt daarvan schriftelijk bericht.

Wijzen wij u verzoek toe? Dan kunnen wij de informatie op verschillende manieren aan u geven. U kunt een kopie krijgen van een document of een samenvatting of een uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen om de documenten in te komen zien. Het is ook mogelijk om de stukken digitaal te ontvangen. U ontvangt de informatie meestal tegelijk met het besluit. Dit kan anders zijn als een derde bij het verzoek is betrokken.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? U kunt dan binnen zes weken bezwaar maken. Hoe maakt u bezwaar? Zie hiervoor onze bezwarenpagina

Afwijzen Woo-verzoek

Bepaalde informatie maken wij niet openbaar. Voorbeelden hiervan zijn:

  • persoonsgegevens
  • informatie over opsporing en vervolging van strafbare feiten
  • bedrijfs- en fabricagegegevens
  • financiële gegevens die de belangen van de gemeente of een derde raken
  • persoonlijke (beleids)opvattingen in interne stukken
  • informatie die de veiligheid van de Staat schaadt.

Heeft uw verzoek op die informatie betrekking? Dan wijzen wij uw verzoek af.

Kosten

Het indienen van een Woo-verzoek is gratis. In sommige gevallen brengen wij kosten in rekening voor de informatie die u van ons ontvangt. Bijvoorbeeld voor het opsturen van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document. Wij informeren u vooraf over de kosten die in rekening worden gebracht. 

Wetgeving

Wet open overheid

Contact

Binnen de gemeente Waalwijk hebben wij een contactpersoon voor de Woo.
Haar naam is Maayke de Coninck. Zij is bereikbaar via:

0416-683456
info@waalwijk.nl

LET OP! Via info@waalwijk.nl kunt u geen Woo-verzoeken indienen. Dit kan alleen via het webformulier of per post. Zie hiervoor onder: Hoe dien ik een Woo-verzoek in? Verzoeken die via info@waalwijk.nl worden ingediend nemen wij niet in behandeling. Dit e-mailadres is alleen bedoeld om contact op te nemen met de Woo-contactpersoon. Of om een informeel informatieverzoek in te dienen.