Landgoed Driessen blijft volop in ontwikkeling. Bij het leefbaarheidsonderzoek in 2019 bleek dat er in de wijk een sterke behoefte was aan een plek om elkaar te ontmoeten en te spelen. Dit idee is meegenomen in de Nota van Uitgangspunten voor Driesser Velden Midden, De Villa deel C en de Muzenkamer van begin 2023. Hierin is verwoord en verbeeld dat de Muzenkamer dé centrale ontmoetingsplek in Landgoed Driessen moet worden. Een plek waar natuur en cultuur samenkomen en waar ruimte is om te ontmoeten en te spelen. 

Het college heeft in januari 2023 de 'Nota van uitgangspunten' vastgesteld voor de Muzenkamer. Dit wordt dé centrale ontmoetingsplek in Landgoed Driessen, waar natuur en cultuur samenkomen en waar ruimte is om te ontmoeten en te spelen.

In onderstaande afbeelding wordt de ligging van de Muzenkamer weergegeven binnen plandeel De Villa. Ook de locaties van de groenzone (Groene Venster), de Koningsschool, Villa Vlinderhof en het Poortgebouw staan op deze afbeelding weergegeven. 

Wil je meer uitleg over deze afbeelding? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 0416-683456. Een medewerker van de afdeling die erover gaat zal de informatie dan persoonlijk met je doornemen.

Ligging Muzenkamer
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Ligging

De Muzenkamer is geen fysiek gebouw. Het is een open ruimte binnen plandeel De Villa. In dat plandeel liggen bijvoorbeeld ook basisschool Villa Vlinderhof (VV) en De Koningschool (K). Nu is dit terrein ten noorden van de Oudestraat en ten westen van de groenzone (het Groene Venster) achter het Poortgebouw (P) nog in gebruik als maisveld. Maar uiteindelijk wordt dit dus de centrale ontmoetingsplek in Landgoed Driessen. Een paar voorbeelden van wat de Muzenkamer kan zijn:

  • Een startpunt voor avontuurlijke wandelingen.
  • Een plek om op te warmen voor een sportieve tocht.
  • Een pauzeplaats voor passanten, een speelplek voor kinderen.
  • Een standplaats voor bijvoorbeeld een viskraam.

Buurtbinders

Om deze centrale parkkamer zo goed mogelijk vorm te geven, betrekken we omwonenden bij de invulling van de Muzenkamer. De gemeente werkt hiervoor samen met Buurtbinders. In oktober 2023 hebben zij inwoners van Landgoed Driessen en een deel van Sprang-Capelle gevraagd naar hun ideeën voor De Muzenkamer. Dit heeft 106 reacties opgeleverd. Vervolgens zijn in november en december 2023 twee werkateliers gehouden. De eerder ingebrachte ideeën, zijn daar samen verder uitgewerkt. Ook bespraken we plus- en minpunten en tekenden we samen de ideale ontmoetingsplek.

Wat hebben we opgehaald?

De meeste ingebrachte ideeën kunnen naast elkaar bestaan en passen binnen de kaders die we vooraf hebben opgesteld. De ideeën kunnen we samenvatten in vier punten:

  • Inrichting/sfeer groen en natuurlijk;
  • Ruimte om te spelen, sporten, ontmoeten en een plek voor een eetkraam;
  • Voldoende  zitgelegenheden;
  • Toegankelijk voor iedereen.

Voor een compleet overzicht verwijzen we naar de bijlage: terugkoppeling opbrengsten inwoners. Let op: dit overzicht is niet toegankelijk voor personen met een visuele beperking. Wil je meer uitleg? Neem dan contact op met Meike van Buurtbinders via:  meike@buurtbinders.nl. Zij neemt de inhoud dan graag met je door. 

Wat gaan we nu doen?

Met deze opbrengst gaan we aan de slag met een eerste ontwerp. Dan komen we weer bij de inwoners terug. We hopen dat dit voor het einde van het jaar nog lukt.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Meike van Buurtbinders via:  meike@buurtbinders.nl

Meer weten over Landgoed Driessen?

Bekijk deze pagina voor meer informatie over Landgoed Driessen.