Van bestemmingsplannen naar omgevingsplan

Het omgevingsplan vervangt de bestemmingplannen. Dit gebeurt als de Omgevingswet ingaat op 1 januari 2024. We hebben dan 1 omgevingsplan voor de hele gemeente. Hierin staan de regels die nu in bestemmingsplannen staan, maar ook andere regels over de leefomgeving.

Wanneer krijg je te maken met het omgevingsplan?

Tot 1 januari 2024 gelden de regels uit het bestemmingsplan. Daarna houden we ons aan de regels die in het omgevingsplan staan.

Wat staat er in het omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan alle juridische regels voor (de ontwikkeling van) de fysieke leefomgeving. De leefomgeving is alles wat je om je heen ziet, ruikt, hoort en voelt. Ga je iets veranderen of doen in de omgeving? Dan gelden de regels van het omgevingsplan. Bijvoorbeeld als je gaat verbouwen.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet bestaat het omgevingsplan uit alle bestemmingsplannen én een verzameling regels die zijn overgedragen vanuit het Rijk. Dit heet de bruidsschat. De komende jaren wordt het omgevingsplan stap voor stap herzien. Dit leidt uiteindelijk tot een omgevingsplan dat volledig voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Parallel hieraan vinden ook wijzigingen van het omgevingsplan plaats om initiatieven mogelijk te maken en beleidsopgaven juridisch te verankeren.

Omgevingsplan in nieuw omgevingsloket

Er is een nieuw online omgevingsloket met daarin het omgevingsplan. In het omgevingsloket kun je zien wat de regels zijn. Er staan ook regels in van het rijk, de provincie en het waterschap. Deze staan overzichtelijk bij elkaar.

Je kunt in het omgevingsloket kijken of je voor jouw plan een vergunning nodig hebt. Ook kun je een vergunning meteen aanvragen.