Waarom de Omgevingswet?

De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert. Daarom kijken we met veel aandacht naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn. Plus ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën. Met dienstverlening via één loket met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Van Aanvraag tot Zelfbouw: één overheidsloket voor een toekomstbestendig Nederland.

Wat betekent dit voor jou als inwoner van gemeente Waalwijk?

Elke inwoner van de gemeente Waalwijk die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als je buren, de gemeente Waalwijk of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan jouw omgeving, mag je daar iets van vinden. De Omgevingswet stimuleert initiatiefnemers om de omgeving te betrekken bij het maken van plannen. In sommige gevallen is het verplicht  om je omgeving te betrekken bij je plan. Een aanvraag doe je met hulp van het nieuwe Digitale Stelsel Omgevingsloket (DSO). Dit is het digitale loket  waar alle overheden samenwerken zodat je op één plek de meeste informatie vindt die je nodig hebt.

De voordelen van de Omgevingswet op een rij:

  • Eén omgevingswet; 26 wetten samengevoegd in 1 wet.
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.

Eén digitaal Omgevingsloket

Via het DSO zie per locatie je welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.

Eén omgevingsvergunning

Volgens de één-loket-gedachte hoef je maar één aanvraag in te dienen, ook als er meerdere overheden bij het initiatief zijn betrokken. De beslistermijn is voor de meeste aanvragen teruggebracht van 26 weken naar 8 weken. Er is nog steeds een eenmalige mogelijkheid tot verlenging met 6 weken.