De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert. Daarom kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn. Plus ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën. Met dienstverlening via één loket met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Van Aanvraag tot Zelfbouw: een overheidsloket voor een toekomstbestendig Nederland.

Wat betekent dit concreet voor jou als inwoner van gemeente Waalwijk?

Elke inwoner van de gemeente Waalwijk die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als je buren, de gemeente Waalwijk of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan je omgeving, mag je daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om jou op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als je zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doe je eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat je op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden. 

De voordelen van de Omgevingswet op een rij

 • Eén omgevingswet

  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
    
 • Eén digitaal Omgevingsloket

  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag zie je welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
    
 • Eén Omgevingsvergunning 

  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. Je hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  • Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).
    
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

  • Voor een goed plan is altijd ruimte mits het plan past bij het Omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving.