Wil je een boom kappen, een dakkapel plaatsen, een deel van je huis slopen of een nieuwe inrit aanleggen? Dan kun je vanaf 1 januari 2024 daarvoor terecht bij het nieuwe Omgevingsloket. Daar kun je checken of er een vergunning nodig is voor je plannen of hoe je een verzoek kunt indienen. Bij het loket zie je wat wel en niet mag in de buurt. Soms moet je een vergunning aanvragen of een melding doen, maar dat is niet altijd nodig.

Voor het aanvragen van een vergunning bij het nieuwe Omgevingsloket zijn twee dingen belangrijk.

  • Voor sommige vergunningen (bijvoorbeeld voor ingewikkelde zaken of grote bouwontwikkelingen) is vooraf overleg met de gemeente nodig. Via het loket kun je bij de gemeente een omgevingsoverleg aanvragen. 
     
  • Informeer de omgeving over je plannen. Dus de directe buren als je een aanbouw wilt plaatsen of de bewoners uit uw straat als je bijvoorbeeld een bedrijf wilt beginnen in uw pand. Bij het aanvragen van de vergunning moet je aangeven dat je aan ‘participatie’ hebt gedaan (oftewel je omgeving hebt betrokken) en wat daarvan de uitkomst is. De gemeente Waalwijk heeft een Handreiking Participatie die je kan raadplegen als hulpmiddel voor het voeren van een omgevingsdialoog. 

Voor eenvoudige aanvragen geldt dat je binnen acht weken hoort of je de vergunning krijgt. De gemeente kan de beslistermijn een keer verlengen met maximaal zes weken. Zodra een besluit is genomen wordt dit bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Via berichten over jouw buurt blijf je op de hoogte van alle besluiten in jouw omgeving. Een verleende vergunning is geldig na de dag waarop het besluit over de aanvraag bekend is gemaakt. Een vergunning voor een activiteit die je niet kunt herstellen, bijvoorbeeld het kappen van een boom of slopen van een gebouw, is pas vier weken na de dag van de bekendmaking geldig. Voor ingewikkeldere zaken (bijvoorbeeld bij het wijzigen van een rijksmonument, een groot bouwplan of bij het starten van een complex bedrijf) is er een uitgebreidere procedure die ook langer duurt. De gemeente beslist dan binnen 6 maanden over de vergunningsaanvraag.