Logo gemeente Waalwijk

Omgevingsvisie

Met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet. In 2025 willen we de Omgevingsvisie klaar hebben. We werken daar in een aantal stappen naar toe.

Omgevingsvisie 1.5

De Omgevingsvisie 1.5 is een overzicht van bestaande en actuele beleidsdocumenten met betrekking tot de fysieke leefomgeving vanuit de invalshoeken strategisch, thematisch en gebiedsgericht. Download het document Overzicht beleidsdocumenten omgevingsvisie Waalwijk 1.5(externe link) voor het overzicht van beleidsdocumenten. Via onderstaande 'tegels' vind je per invalshoek het bijbehorend beleid van de Omgevingsvisie 1.5.

Omgevingsvisie 2.0

De volgende stap is de ontwikkeling van Omgevingsvisie 2.0. In 2023 gaat gemeente Waalwijk aan de slag met de ontwikkeling van deze totale Omgevingsvisie.

Gezondheid in de Omgevingswet 

Het bestaande gezondheidsbeleid richt zich voornamelijk op de sociale aspecten van gezondheid. Voor de omgevingsvisie is een vertaling nodig van het gezondheidsbeleid naar de fysieke leefomgeving. Gezondheid is onder de Omgevingswet namelijk een nieuwe invalshoek in het ruimtelijk domein.

Een eerste stap in deze vertaling was het vaststellen van de bouwsteen ‘gezonde fysieke leefomgeving' door de raad op 12-11-2021. Deze bouwsteen is toegevoegd aan het overzicht van bestaand beleid met impact op de fysieke leefomgeving (Omgevingsvisie 1.0, raad 2-2-2021) waardoor de Omgevingsvisie 1.5 is ontstaan. Bekijk meer informatie over de Bouwsteen voor gezondheid.