Onder thematisch beleid wordt het beleid verstaan dat is gericht de afzonderlijke beleidsthema’s met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

De volgende thema’s behoren tot de beleidsthema’s met een relatie tot de fysieke leefomgeving: