De gemeente wil dat iedereen zo snel, comfortabel en veilig mogelijk van A naar B kan komen.

Verkeer is het verplaatsen van A naar B. Die verplaatsing is niet een doel, maar een middel om mee te doen in de maatschappij. Mobiliteit gaat over de keuze voor verschillende vormen van verkeer; lopen, fietsen, autorijden, met de bus mee etc. Heb je de keuze of is er maar één optie?  De gemeente wil dat iedereen veilig, comfortabel en gezond van A naar B kan komen binnen een acceptabele reistijd.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat iedereen veilig, comfortabel en gezond van A naar B kan?

  • De gemeente werkt aan een bijpassende infrastructuur en parkeervoorzieningen.
  • Met duurzame vervoermiddelen kan iedereen zich ook duurzaam verplaatsen.

Verplaatsen dat kan op allerlei manieren. Denk bijvoorbeeld aan te voet naar de buurtsuper, met de fiets van huis naar school of werk,  met de auto naar andere dorpen en met het openbaar vervoer naar Tilburg of Den Bosch. Naast het vervoer zelf houden we ons bezig met parkeren: bij het winkelcentrum, op het bedrijventerrein en in woonwijken.

De gemeente zorgt voor een veilige en goed werkende infrastructuur om van A naar B te kunnen. Ook proberen we bewoners, werknemers en bezoekers van Waalwijk te bewegen zoveel mogelijk duurzaam te gaan. Denk daarbij aan de fiets en de elektrische auto.