De gemeente wil dat iedereen zo snel, comfortabel en veilig mogelijk van A naar B kan komen.

 • Hoe zorgt de gemeente ervoor dat iedereen snel, comfortabel en veilig van A naar B kan?
 • De gemeente werkt ook aan een bijpassende infrastructuur en parkeervoorzieningen.
 • Met duurzame vervoermiddelen kan iedereen zich ook duurzaam verplaatsen.

De gemeente wil dat iedereen zo snel, comfortabel en veilig mogelijk van A naar B kan komen. Dat kan op allerlei manieren. Denk aan te voet; met de fiets van huis naar school; met de auto van huis naar werk; en met het openbaar vervoer naar het winkelcentrum. Naast het vervoer zelf houden we ons bezig met parkeren: bij het winkelcentrum, op het bedrijventerrein en in woonwijken. De gemeente zorgt voor een veilige en goed werkende infrastructuur om van A naar B te kunnen. Ook proberen we bewoners, werknemers en bezoekers van Waalwijk te bewegen zoveel mogelijk duurzaam te gaan. Denk aan de fiets en de elektrische auto.

Dit thema heeft raakvlakken met de volgende Global Goals:

 • Global Goal 3: Goede gezondheid en welzijn 

 • Global Goal 4: Kwaliteitsonderwijs

 • Global Goal 8: Eerlijk werk en economische groei

 • Global Goal 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

 • Global Goal 10: Ongelijkheid verminderen

 • Global Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen

 • Global Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie

 • Global Goal 13: Klimaatactie

 • Global Goal 14: Leven in het water

 • Global Goal 15: Leven op het land

 • Global goal 16: Veiligheid en sterke publieke diensten

 • Global Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken