Gemeenten hebben de taak om verantwoord met riolering en stedelijk water om te gaan. Lees er alles over in onze Integraal Waterplan Waalwijk 2020-2024.