Laatste update: 30-08-2022

Het is dagelijks in het nieuws: er is een opvangcrisis. De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat duizenden Oekraïners naar Nederland vluchten voor een veilig onderkomen. Ook verblijven statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) langer dan gewenst in Asielzoekerscentra (Azc’s). Zij kunnen hierdoor niet starten met inburgeren, ze hebben geen toekomstperspectief. Er is landelijk een grote crisis gaande om zowel Oekraïense vluchtelingen als statushouders op te vangen. Het Rijk heeft alle gemeenten gevraagd met spoed opvanglocaties te organiseren.

Locatie opvang vluchtelingen en statushouders.

Verantwoordelijkheid nemen

De gemeente Waalwijk neemt op verzoek van het Rijk haar verantwoordelijkheid en wil samen met de veiligheidsregio Midden- en West Brabant een bijdrage leveren aan het oplossen van deze landelijke crisis. Het college van B&W heeft om die reden op 16 augustus 2022 besloten om tijdelijk 238 mensen op te vangen voor de duur van 1 jaar. Wethouder Dilek Odabasi namens het college: “Hiermee houden we regie op de wijze waarop in onze gemeente de opvang van Oekraïense vluchtelingen en statushouders geregeld wordt en bieden we de aan onze regio toegewezen statushouders een perspectief”.

Theo Weterings, voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant: “Nog steeds ontvluchten Oekraïners hun land vanwege de oorlog. Waalwijk biedt een jaar lang onderdak aan hen die huis en haard hebben moeten verlaten. Deze tijdelijke opvang is zeer welkom in onze regio. Het is daarnaast goed dat er een voorziening komt voor extra opvang van statushouders in onze regio. Statushouders moeten nu te lang in asielzoekerscentra in Nederland verblijven. Door deze extra voorziening dragen wij in Midden-West Brabant, zoals afgesproken met het kabinet, bij aan een snellere uitstroom van statushouders.”   

Opvang in hotelgebouw voor 1 jaar

Hotel Waalwijk Beheer stelt het hotelgebouw aan de Bevrijdingsweg 1 in Sprang-Capelle beschikbaar voor de periode van 1 jaar. Dit gebouw staat leeg en is snel beschikbaar en daarmee geschikt om gehoor te geven aan de spoedvraag van het Rijk.

Het verblijf voor de Oekraïners en statushouders is goed maar sober en doelmatig. De Oekraïense vluchtelingen en statushouders zullen ter invulling van de dag werken als dat mogelijk is. De statushouders kunnen starten met hun inburgering.

De gemeente Waalwijk doet er alles aan om de opvang van de Oekraïense vluchtelingen en statushouders veilig te laten verlopen. Er is dag en nacht beveiliging aanwezig. Daarnaast is er een locatiemanager en ondersteuning van de locatiemanager. Zij zorgen samen met medewerkers en vrijwilligers dat het verblijf voor deze mensen zo goed mogelijk verloopt. Er zijn gelukkig al veel vrijwilligers die zich inzetten, Waalwijk kent hierin een rijke traditie. Toch nodigen we ook anderen uit om zich aan te melden.

Informeren van inwoners

Inwoners van de gemeente Waalwijk en Loon op Zand uit de directe omgeving van het hotelgebouw zijn geïnformeerd met een bewonersbrief. Daarnaast verschijnt er een artikel in weekblad Waalwijk en de Duinkoerier. Alle informatie is ook te vinden op www.waalwijk.nl/opvangvluchtelingen.

Voor het stellen van vragen en voor het aanmelden van vrijwilligers is er een inloopavond op maandag 5 september van 19.00 tot 21.00 uur in het hotelgebouw aan de Bevrijdingsweg 1 in Sprang-Capelle. Via het e-mailadres opvangvluchtelingen@waalwijk.nl. kunnen vragen worden gesteld.

Vanaf donderdag 1 september wordt er een telefoonnummer opengesteld om specifieke mondelinge vragen te beantwoorden. Dat telefoonnummer is: 06-25 29 69 35


Vragen en antwoorden bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en statushouders