Verhuis je naar of binnen onze gemeente? Geef het dan aan ons door. Verhuis je naar een andere gemeente? Schrijf je dan in bij jouw nieuwe gemeente. Daarmee wordt de uitschrijving bij de gemeente Waalwijk automatisch verwerkt. Hieronder lees je hoe je een verhuizing aan ons doorgeeft.

Met de knop hieronder geef je online jouw verhuizing door naar of binnen de gemeente Waalwijk. Dit kan vanaf vier weken voor de verhuizing, tot vijf dagen nadat je verhuisd bent. Na het doorgeven via DigiD krijg je een bevestiging per mail.

Geef je liever schriftelijk of persoonlijk je verhuizing door? Onderaan deze pagina lees je hoe dat gaat.

Verhuizing doorgeven

Let op

Geef je verhuizing op tijd door. Zo zorg je ervoor dat alle regelingen doorlopen. Denk aan huurtoeslag, studiefinanciering, parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Binnen vijf werkdagen past de gemeente je adresgegevens aan.

Wat heb je nodig?

Verhuis je naar of binnen de gemeente Waalwijk? Dan kun je de verhuizing op drie manieren aan ons doorgeven: online, schriftelijk of persoonlijk. Hieronder lees je per mogelijkheid wat je ervoor nodig hebt.

Online

 • Je geeft je verhuizing online door met DigiD. Dat kan via de oranje knop bovenaan deze pagina. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via DigiD.nl. Je hebt de DigiD-inlogcode binnen enkele dagen in huis. Met DigiD regel je online allerlei zaken met de overheid.

Schriftelijk 

 • het verhuisformulier van de gemeente
 • je handtekening op het formulier
 • een kopie van jouw geldige identiteitsbewijs

Persoonlijk

 • een geldig identiteitsbewijs
 • Maak telefonisch een afspraak om uw verhuizing aan de balie door te geven

Hoe werkt het?

Je kunt een verhuizing doorgeven voor jezelf en soms voor anderen. Wil je een verhuizing voor iemand anders doorgeven? Dan heb je daar mogelijk een machtiging voor nodig. Hieronder lees je er meer over. 

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die jou gemachtigd heeft de verhuizing door te geven.

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief naar de gemeente met daarin de volgende tekst:

"Hierbij machtig ik, (jouw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon, (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt), tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres)."

Onderteken deze brief en geef deze aan de persoon die je machtigt.

Aan het loket moet deze gemachtigde het volgende laten zien:

 • een geldig identiteitsbewijs van zichzelf;
 • (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs van jou;
 • een bewijs van jouw nieuwe adres (zoals een koop- of huurcontract of toestemming van de hoofdbewoner als je bij iemand gaat wonen);
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Let op

Woon je samen maar ben je niet getrouwd of geregistreerd partners? Dan kun je niet de verhuizing van je partner doorgeven. Je vul je beiden een verhuisformulier in.

De gemeente geeft jouw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Niet ingeschreven in een gemeente

Herbevestiging of eerste inschrijving

Sta je momenteel niet ingeschreven in een gemeente in Nederland? Maak dan telefonisch een afspraak voor hervestiging of eerste inschrijving. Doe dit ook als je nu zonder bekend adres geregistreerd staat.

Briefadres

Heb je geen vaste woon- of verblijfplaats? Of verblijf je in een instelling? Dan kun je je mogelijk inschrijven op een zogenaamd briefadres. Meer informatie lees je hier.

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuis je vanuit de gemeente Waalwijk naar een andere gemeente? Geef jouw verhuizing dan door aan de nieuwe gemeente. Dit kan vanaf vier weken voor de verhuizing, tot vijf dagen nadat je verhuisd bent.

Let op

Geef je na de verhuizing de adreswijziging door? Dan is de verhuisdatum de datum van de adreswijziging. Denk eraan om het binnen vijf dagen na de verhuizing door te geven.

 • Geef je de verhuizing later door aan de nieuwe gemeente? Dan is de datum van het doorgeven de officiële datum van adreswijziging.
 • Geef je een verhuizing in de toekomst door? Dan past de nieuwe gemeente de adresgegevens aan op de datum die jij doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat je alle gegevens geeft die de nieuwe gemeente nodig heeft. Anders passen zij jouw adresgegevens niet aan.

Je kunt je verhuizing ook persoonlijk of schriftelijk doorgeven.

Verhuizen naar het buitenland

Verhuis je vanuit Waalwijk naar het buitenland (emigratie)? Of woon je komend jaar minimaal acht maanden in het buitenland? Geef dit dan aan aan ons door. Dit kan vanaf vijf dagen voor je vertrek. Blijven er geen gezinsleden op jouw adres in Waalwijk wonen? Dan kun je jouw emigratie online doorgeven. Meer informatie lees je hier.