Verhuist u vanuit Waalwijk naar het buitenland (emigratie)? Of woont u komend jaar minimaal 8 maanden in het buitenland? Dan moet u dit aan de gemeente laten weten. Dit doet u vanaf 5 dagen voordat u vertrekt. Als er geen gezinsleden op het adres in Waalwijk blijven wonen, kunt u uw emigratie online doorgeven.

Wat moet ik doen?

U kunt uw emigratie ook persoonlijk of schriftelijk doorgeven.

Wat moet ik meenemen?

Verhuizing schriftelijk doorgeven

U kunt ook het verhuisformulier invullen en opsturen naar de gemeente. Dit document vindt u bij 'Documenten' op deze pagina.

Verhuizing bij het gemeenteloket doorgeven

Blijven er mensen op het oude adres wonen? Dan kunt u de verhuizing niet online regelen en moet u een afspraak maken. Alle meeverhuizende minderjarige kinderen moeten meekomen als één van beide ouders niet vertrekt naar het buitenland.

Afspraak maken

Als u de verhuizing persoonlijk doorgeeft bij de gemeente, neemt u het volgende mee:

  • Geldig identiteitsbewijs van alle meeverhuizende personen.
  • Uw nieuwe adresgegevens, het is belangrijk dat de juiste adresgegevens in het buitenland worden doorgegeven.

Aanvullende informatie

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • U zelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Een ouder of voogd, voor een inwonend kind tot en met 15 jaar.
  • Echtgenoten en geregistreerd partners mogen voor elkaar de verhuizing doorgeven, als u samen van en naar hetzelfde adres verhuist.
  • Een curator voor personen die onder curatele staan.

Als u samenwoont kunt u niet de verhuizing van uw partner doorgeven. U moet beiden een verhuisformulier invullen.

Tips

Bewijs van uitschrijving

Voor het vestigen in sommige landen heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Dit geldt onder meer voor België en de Nederlandse Antillen. Het bewijs van uitschrijving kunt u alleen bij de gemeente verkrijgen op het moment dat u aan de balie uw verhuizing doorgeeft en de vertrekdatum ook die dag ingaat. Daarna kunt u terecht bij het Register niet ingezetenen (RNI) in Breda.

Een bewijs van uitschrijving is gratis.