Heb je niet alle informatie kunnen vinden die je zocht? Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen. Kom je er na het bekijken van deze pagina niet uit? Stel je vraag dan per mail via fobwl@waalwijk.nl of bel naar 0416-683456. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur. 

Scroll door de lijst of gebruik de sneltoets control (ctrl) + F om te zoeken. 

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een airco- of warmtepompunit op de grond?

Je hebt geen vergunning nodig als de unit niet hoger is dan 1 meter en de unit een oppervlakte heeft van niet meer dan 2m2. Als dat niet zo is, heb je wel een vergunning nodig. Je kunt dan het beste een principe-aanvraag indienen.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een airco- of warmtepompunit op een andere plaats dan op de grond?

Je hebt hiervoor altijd een vergunning nodig. Je kunt het beste een principe-aanvraag indienen.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen op een andere plaats dan het dak?

Je hebt hier altijd een vergunning voor nodig. Je kunt het beste een principe-aanvraag indienen.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak?

Dit kan in veel gevallen zonder vergunning. Hierbij gelden de volgende eisen:

Wanneer zonnepanelen op een schuin dak worden geplaatst moeten deze voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:

 • Moeten ze binnen het dakvlak liggen en
 • In of direct op het dakvlak liggen en
 • De hellingshoek moet gelijk zijn aan die van het dakvlak en
 • Als de installatie voor het opslaan van de opgewekte energie niet een geheel vormt met de zonnepanelen dan moet deze installatie binnenin het bouwwerk worden geplaatst.

Wanneer de zonnepanelen op een plat dak worden geplaatst moeten deze voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:

 • De afstand tot de zijkanten van het dak moet ten minste gelijk zijn aan de hoogte van het zonnepaneel en
 • Als de installatie voor het opslaan van de opgewekte energie niet één geheel vormt met de zonnepanelen dan moet deze installatie aan de binnenkant van het bouwwerk worden geplaatst.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een dakkapel aan de kant van mijn woning die naar een straat toe is gekeerd?

In veel gevallen heb je een vergunning nodig als je een dakkapel aan de voor- of zijgevel wilt plaatsen. Dit is afhankelijk van wat er in het op jouw locatie geldende omgevingsplan staat. Kijk hiervoor bij regels op de kaart op het Omgevingsloket(externe link) (externe link)of informeer via fobwl@waalwijk.nl dan kijken wij met je mee.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een dakkapel aan de kant van mijn woning die niet naar een straat toe is gekeerd?

Als je met de dakkapel aan een aantal regels voldoet, dan heb je geen vergunning nodig. Die regels hebben wij hieronder voor je neergezet.

Voldoe je niet aan deze regels, dan kun je het beste een principe-aanvraag indienen.

De dakkapel moet:

 • Voorzien zijn van een plat dak
 • Gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger zijn dan 1,75 m
 • Aan de onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet worden geplaatst
 • Aan de bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok worden geplaatst
 • Aan de zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak blijven

Wat mag ik allemaal op mijn locatie?

Heb je een idee om iets anders te gaan doen met je grond, woning of schuur? Denk hierbij aan het beginnen van een bedrijfje aan huis of het beginnen van een restaurant. Twijfel je of dat dit zomaar mag? Dan kun je het beste kijken naar het op jouw locatie geldende omgevingsplan bij regels op de kaart via het Omgevingsloket(externe link).

Er zijn een aantal verordeningen die wel onderdeel zijn van het omgevingsplan, maar die je nog niet via Regels op de Kaart kunt bekijken, dat zijn: 

 Als het niet past binnen de regels van het omgevingsplan, dan heb je een vergunning nodig. Je kunt hiervoor het beste onze pagina Verken uw idee bekijken. Kom je er niet helemaal uit met het bekijken van het omgevingsplan? Neem dan contact met ons op. Wij kijken graag met je mee.

Wat kost het behandelen van een aanvraag om een vergunning?

De kosten kunnen per soort aanvraag verschillen. De kosten kun je vinden in de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2024. Die vind je hier.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning staat een bepaalde tijd. Meestal is dit acht weken. Na het doen van de aanvraag ontvangt je op korte termijn een ontvangstbevestiging van je aanvraag. Hierin staat ook de uiterlijke einddatum van de beslissing op de aanvraag. Door omstandigheden kan dit veranderen. We houden je altijd op de hoogte.

Toch benieuwd wat de status is van je aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Ik ben het niet eens met de beslissing op mijn aanvraag voor een vergunning. Wat kan ik doen?

Ben je het niet eens met de beslissing op de vergunningaanvraag? Dan kun je bezwaar maken bij de gemeente als de reguliere procedure is gevolgd. Stuur het bezwaar op binnen 6 weken na het bekend maken van het besluit.

Voor ingewikkelde aanvragen (bij toepassen van de zogenaamde uitgebreide procedure) gelden er andere regels. Die procedure begint met het ter inzage leggen  van het ontwerpbesluit over het te nemen besluit.  Iedereen kan dan binnen 6 weken een zienswijze indienen. Een zienswijze is een reactie waarin je aangeeft hoe je tegen het te nemen besluit aankijkt. Deze zienswijzen nemen wij mee bij de definitieve beoordeling van het te nemen besluit. Na het ter inzage leggen van het definitieve besluit  kun je als belanghebbende binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie vind je op deze pagina.

Wat is het verschil tussen een bouwactiviteit en een omgevingsplanactiviteit?

Bij een bouwactiviteit hebben we het over het technische deel van het bouwen. Hier gaat het om o.a. de constructie en de brandveiligheid. Bij een omgevingsplanactiviteit gaat het om het ruimtelijke deel. Hierbij kunt u denken aan: Is de plek passend? Komt de hoogte overeen met wat er in het omgevingsplan is toegestaan. Past de woning in het straatbeeld?

Wat is een principe-aanvraag op de website?

Met het indienen van een principe-aanvraag, voorheen de conceptaanvraag, vraag je aan de gemeente om medewerking te verlenen aan het door jou voorgestelde plan. Na dit proces is het duidelijk of en welke stappen je kunt nemen om het door jou voorgestelde plan te realiseren.  We doen ons best je aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Let op er zijn kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een principe-aanvraag. Meer informatie vind je op deze pagina. 

Wat is ‘Verken uw idee’ op het Omgevingsloket?

In het de loop van 2024 komt naast het principe-aanvraag op deze website ook de nieuwe optie ‘Verken uw idee’ beschikbaar in het Omgevingsloket. Initiatiefnemers kunnen deze optie gebruiken om met de overheid een overleg aan te vragen om hun ideeën te verkennen of hun plannen te bespreken. Dit onderdeel heet Verken uw idee en is in principe hetzelfde als het indienen van een principe-aanvraag via de website van de gemeente. 

Ben je benieuwd of er vergunningen in de buurt worden aangevraagd?

Kijk dan op Officiële Bekendmakingen(externe link). Hier worden wekelijks de aanvragen voor een omgevingsvergunning of de verleende vergunningen gepubliceerd. Je kunt zoeken op woonplaats, maar ook op straat. Je kunt je ook op bepaalde straten abonneren.

Wil je een aanvraag om een omgevingsvergunning of een verleende vergunning in komen zien op het stadhuis?

Maak dan een afspraak door te mailen naar fobwl@waalwijk.nl of bel naar 0416-683456. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur.

Wil je een kopie ontvangen van een vergunning ná 2001?

Vul in het formulier de gewenste gegevens over de gevraagde locatie in. Hiermee kunnen wij direct de juiste stukken opzoeken. Vragen kun je in het opmerkingenveld ingeven.

Wij proberen de vragen binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Het opvragen van een kopie van een vergunning brengt kosten met zich mee. Vooraf geven wij altijd een schatting van de kosten. Ook vragen wij altijd om akkoord voordat wij iets opsturen.

Formulier ontvangen kopie vergunning

Wil je een kopie van een bouw- of milieuvergunning ontvangen van vóór 2001?

Dan ligt deze vergunning bij het Streekarchief te Heusden (Salha). Je kan deze zonder afspraak bekijken. Soms staan ze ook online. Hiervoor verwijzen wij je graag door naar Salha(externe link)

Mijn buren hebben een bouwwerk geplaatst waar ik overlast van heb.

Het kan voorkomen dat je buren (of iemand anders) iets bouwen of plaatsen waar je overlast van hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schuur. Je kunt dan het beste een melding indienen via onze website. Wij pakken de melding zo snel mogelijk op en houden je op de hoogte. Een melding doen kan hier.

Mijn buren gebruiken hun woning of schuur op een manier waar ik overlast van heb.

Zijn je buren (of iemand anders) bijvoorbeeld een bedrijf aan huis begonnen waar jij overlast van hebt of waarvan je twijfelt of dit wel mag? Dan kan je het beste een melding indienen via onze website. Wij pakken de melding zo snel mogelijk op en houden je op de hoogte. Een melding doen kan hier.

Wat is een omgevingsplan?

Een omgevingsplan is een document dat beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Hier vind je informatie over de bouwmogelijkheden,  bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte van je woning of je schuur. De gebruiksmogelijkheden worden ook beschreven, bijvoorbeeld of een locatie bedoeld is om te wonen of werken.  Je kunt dit zelf inzien bij Regels op de kaart via het Omgevingsloket(externe link)

Er zijn een aantal verordeningen die wel onderdeel zijn van het omgevingsplan, maar die je nog niet via Regels op de Kaart kunt bekijken, dat zijn: 

Ben je het niet eens met de verleende vergunning van je buren?

Ben je het niet eens met de beslissing op de vergunningaanvraag? Dan kun je bezwaar maken bij de gemeente. Stuur het bezwaar op binnen 6 weken na het bekend maken van het besluit op de vergunning.

Voor ingewikkelde aanvragen (bij toepassen van de zogenaamde uitgebreide procedure) gelden er andere regels. Die procedure begint met het ter inzage leggen  van het ontwerpbesluit over het te nemen besluit.  Iedereen kan dan binnen 6 weken een zienswijze indienen. Een zienswijze is een reactie waarin je aangeeft hoe je tegen het te nemen besluit aankijkt. Deze zienswijzen nemen wij mee bij de definitieve beoordeling van het te nemen besluit. Na het ter inzage leggen van het definitieve besluit  kun je als belanghebbende binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie vind je op deze pagina.

Hoe werkt een bouwmelding onder de wet kwaliteitsborging?

Sommige bouwactiviteiten zijn meldingsplichtig. De melding die dan gedaan wordt is een bouwmelding. De meldingsplicht voor de technische bouwactiviteit geldt voor bouwwerken in "gevolgklasse 1". Denk hierbij aan eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden.

Uiterlijk 4 weken voor de start van de bouw, maar niet eerder dan een jaar, moet een complete bouwmelding naar de gemeente. De gemeente beoordeelt of de bouwmelding compleet is.

Een bouwmelding kun je doen via het Omgevingsloket. Kies bij het onderdeel Aanvragen voor de activiteit Bouwactiviteit (technisch) - Melding. Meer informatie hierover vindt u hier

Hoe werkt een informatieplicht start bouw onder de wet kwaliteitsborging?

Je moet de gemeente minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de bouwwerkzaamheden daarover informeren.

Meer informatie hierover lees je hier

Hoe werkt een informatieplicht beëindiging bouw onder de wet kwaliteitsborging?

Vóór het in gebruik nemen van een bouwwerk moet de gemeente geïnformeerd worden over de beëindiging van de bouw. Dit moet ten minste 2 weken voor het in gebruik nemen van het bouwwerk.

De gemeente controleert dan of de kwaliteitsborging is uitgevoerd volgens de regels. En dat het bouwwerk naar het oordeel van de kwaliteitsborger voldoet aan de bouwtechnische regels.

Meer informatie hierover lees je hier

Hoe vind ik een kwaliteitsborger?

Hoe werkt de flora en fauna activiteit?

Uit de Vergunningcheck in het Omgevingsloket kan de volgende conclusie komen: Vraag de gemeente wat u moet regelen voor 'Flora- en fauna-activiteit'. Deze activiteit haakt aan bij bijvoorbeeld bouwen, slopen of kappen van een boom.

Per 1 januari 2024 zijn de regels rondom de flora- en fauna-activiteit aangescherpt.  In sommige gevallen betekent dit dat je hiervoor een speciale vergunning nodig hebt (naast de omgevingsvergunning voor bouwen, slopen of kappen die misschien nodig is). 

Een vergunning voor deze activiteit is bijvoorbeeld nodig wanneer je schadelijke handelingen voor flora en fauna uitvoert. De Vergunningcheck wijst je op deze mogelijke gevolgen (zoals snoeien in het broedseizoen of snoeien terwijl er een nest zit).

Het is je eigen verantwoordelijkheid om te beoordelen of er sprake is van schadelijke gevolgen. Ook heb je een specifieke zorgplicht om respectvol om te gaan met de natuur en je in te zetten om deze zo min mogelijk te verstoren.

Als er mogelijk sprake is van schadelijke gevolgen, dan kun je maatregelen nemen om deze te voorkomen. Zie daarvoor deze website(externe link).

Is er geen sprake van schadelijke gevolgen of voorkom je deze met maatregelen? Dan heb je geen vergunning nodig voor de flora en fauna activiteit.

Is er wel sprake van schadelijke gevolgen en kun je die niet voorkomen met maatregelen? Dan heb je een vergunning nodig voor de flora en fauna activiteit. Deze kun je aanvragen via het Omgevingsloket(externe link).

Heb ik een omgevingsvergunning nodig voor het verwijderen van mijn schoorsteen?

Soms is het wenselijk om de schoorsteen van je huis te verwijderen, bijvoorbeeld door een lekkage. Je hebt daar niet altijd een vergunning voor nodig. 

Je mag een schoorsteen zonder omgevingsvergunning verwijderen onder de volgende voorwaarden:

 • Er vindt geen verandering plaats aan de constructie.
 • Uw woning is geen monument.
 • U hersteld het dak met dezelfde dakbedekking als de rest van het dak.

Let op: Wanneer er asbest in uw schoorsteen zit en/of er komt meer dan 10m3 aan sloopafval vanaf dan moet u hiervoor wel een sloopmelding doen. Dit staat los van of je wel of geen omgevingsvergunning nodig hebt. 

Hoe kan ik iemand machtigen voor een aanvraag in het Omgevingsloket?

Kijk hiervoor op deze pagina bij 'Iemand anders machtigen'.

Hoe kan ik als gemachtigde een aanvraag doen in het Omgevingsloket?

Kijk hiervoor op deze pagina bij 'Als gemachtigde een aanvraag starten'.

Welke regels gelden er met betrekking tot parkeren?

Bekijk daarvoor onze Nota Parkeernormen(externe link).