Wij vernieuwen de Detailhandelsvisie (waar willen we welke winkels in de gemeente) en de Centrumvisie (toekomstperspectief voor de binnenstad van Waalwijk). We hebben ideeën opgehaald in projectgroepen, gesprekken met ondernemers, een vragenlijst onder inwoners en een bijeenkomst op de weekmarkt.

Ter inzage

De visies liggen nu ter inzage. Dat betekent dat je erop kunt reageren als je belanghebbende bent. Dus als de visie effect heeft op of voor jou. Ben jij belanghebbende? Dan kun je tot vrijdag 12 januari reageren op de inhoud van de visies.

Je kunt de visies raadplegen bij de balie van het stadhuis. Dit kan ook digitaal via https://www.waalwijk.nl/overige-ruimtelijke-plannen.  

Detailhandelsvisie

Bij de vernieuwing van het detailhandelsbeleid keken we naar de bevolkingsontwikkeling in het gebied. Ook keken we naar het veranderende consumentengedrag en de ontwikkelingen in de markt. Dit doen we om ook de volgende 5 jaar aan een beter Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik te werken.

Centrumvisie

De afgelopen jaren is al veel gebeurd in het centrum van Waalwijk:

  • Nieuwe pleinen.
  • Het Schoenenkwartier opende.
  • De weekmarkt is terug in het centrum.
  • Veel leegstaande winkels zijn omgebouwd tot woningen.

Ook staat de herontwikkeling van winkelcentrum De Els op het programma. Het uitvoeringsprogramma uit de centrumvisie van 2017 is dus voor een groot deel uitgevoerd. Dat is mooi om na 5 jaar te kunnen zeggen. We kijken nu of de keuzes uit het verleden nog genoeg houvast bieden voor de verdere ontwikkeling.