Het college van Waalwijk is het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen, het zogenaamde medebewind.

Voorste rij, van links naar rechts: Wethouder Sheila Schuijffel (D66), Burgemeester Sacha Ausems, Wethouder Dilek Odabasi (GroenLinksaf). Achterste rij, van links naar rechts: Wethouder Frank Spierings (VVD), Wethouder Ad de Jong (Lokaal Belang), Wethouder Timon Klerx (Lokaal Belang). Foto: Marcel Otterspeer, Pix4profs.

Voorbeelden van die landelijke regelingen zijn de Algemene bijstandswet, de Werkloosheidswet en de Wet milieubeheer. Als dagelijks bestuur is het college van Waalwijk de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. Ook voert het college het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie..

Het college heeft voor de uitvoering van haar taken allerlei wettelijke bevoegdheden. Een voorbeeld daarvan is de aan- en verkoop van gemeentelijke eigendommen. In het college heeft iedere wethouder zijn eigen taakgebied of portefeuille. Maar over het gebruik van bepaalde bevoegdheden moet door het college als geheel besloten worden. Burgemeester en wethouders beslissen bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester dubbel telt als de stemmen staken. 

Het college is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de gemeenteraad en kan door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen.

De gemeentesecretaris vormt als hoogste ambtenaar de link tussen de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. Als adviseur van het college woont hij de vergaderingen van het college bij.

Het college vergadert elke week op de dinsdagochtend. Dit zijn besloten vergaderingen.

    College