Het college van Waalwijk is het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen, het zogenaamde medebewind.

Voorste rij, van links naar rechts: Wethouder Dilek Odabasi (GroenLinksaf), Burgemeester Sacha Ausems, Wethouder Sheila Schuijffel (D66). Achterste rij, van links naar rechts: Wethouder Ad de Jong (Lokaal Belang), Wethouder John van den Hoven (Lokaal Belang) en Wethouder Frank Spierings (VVD). Foto: Pix4profs.

Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van de Algemene Bijstandswet, de Werkloosheidswet en de Wet Milieubeheer. Als dagelijks bestuur is het college van Waalwijk de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. Het college voert het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie. Het college heeft voor de uitvoering van haar taken tal van wettelijke bevoegdheden. Een voorbeeld daarvan is het aan- en verkopen van gemeentelijke eigendommen. In het college heeft iedere wethouder zijn eigen taakgebied of portefeuille, maar over het gebruiken van bepaalde bevoegdheden moet door het college als geheel besloten worden. Burgemeester en wethouders beslissen bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester dubbel telt als de stemmen staken. 
Het college is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de gemeenteraad en kan door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen.

De gemeentesecretaris vormt (als hoogste ambtenaar) de link tussen de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. Hij woont als adviseur van het college de vergaderingen van het college bij.

Het college vergadert eens per week op de dinsdagochtend. Dit zijn besloten vergaderingen.

    College