"Ik ben Sheila Schuijffel. Op mijn 17e (1980) ben ik met mijn ouders en broer in Waalwijk komen wonen. Na al die jaren ben ik goed geworteld in de Langstraat. Ik ben getrouwd met Pieter en heb een studerende en werkende dochter: Abigail (2002).

Ik heb 18 jaar in het bedrijfsleven gewerkt, in de financiële en zakelijke diensten en de industrie. In 2004 heb ik de overstap gemaakt naar de not-for-profit-sector. Ik heb voor de klas gestaan in het mbo en bij twee zorgorganisaties gewerkt. De laatste 13 jaar werkte ik als manager en adviseur bij een adviesorganisatie voor openbare bibliotheken. De rode draad in mijn werk: marketing, communicatie en advies.

Sinds 2013 ben ik betrokken bij de lokale politiek in Waalwijk als secretaris van D66 Waalwijk. Vanaf 2014 als commissielid en fractievolger en vanaf 2018 als raadslid en fractievoorzitter. In die jaren heb ik Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle veel beter leren kennen. Ik ben trots op onze gemeente.

Als wethouder wil ik vooral werken aan de toekomst. De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Van onze stad en dorpen, van ons groen en water. De portefeuille duurzaamheid geeft mij die mogelijkheid.

Daarnaast vind ik het belangrijk om mensen mee te laten doen in onze gemeente. Dat kinderen echte kansen krijgen. Dat mensen met een beperking, zichtbaar of niet zichtbaar, helemaal mee kunnen doen. Dat alle mensen erbij horen in plaats van dat ze worden buitengesloten. Waalwijk is een gemeente waar mensen met allerlei achtergronden, culturen, nationaliteiten, seksuele geaardheden en levenswijzen samenleven. Dat maakt Waalwijk tot een rijke en dynamische stad. Om dat te bewaren, is het belangrijk dat alle inwoners tot hun recht komen."

Portefeuille

  • 4e locoburgemeester
  • Wijkwethouder noord
  • Programma Duurzaamheid: klimaat, energie, warmte en circulariteit
  • Milieu, natuur & landschap: grondstoffenbeleid, afvalbeheer en -uitvoering, groen (beleid en beheer), landbouw, water (beleid en beheersing), Westelijke Langstraat
  • Inclusieve samenleving: leefbaarheid, coördinatie wijkgericht werken, inwonersparticipatie, burgerbegroting, WIJ-dienstencentra, integratie, nieuwe Waalwijkers en opvang statushouders
  • Gemeentelijk vastgoed (beheer, onderhoud en verduurzaming)
  • Regionale omgevingsdienst

Contact met wethouder Sheila Schuijffel

Marian Koene is de secretaresse van wethouder Sheila Schuijffel. De secretaresses van de wethouders zijn te bereiken via: