Waalwijk zet stap richting klimaatneutrale gemeente

Waalwijk wil in 2043 klimaatneutraal zijn. Om dit doel te bereiken, doet de gemeente mee aan het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Dit convenant geeft financiële steun van de Rijksoverheid om onze duurzaamheidsdoelen makkelijker te behalen. Deze stap past bij onze inzet voor een schonere en duurzamere toekomst.

Door deelname aan Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) krijgt Waalwijk onder andere financiële steun van de Rijksoverheid. Hierdoor wordt het makkelijker om de belangrijke duurzaamheidsdoelen te halen. Wethouder Timon Klerx: “We hebben onze eerste ervaringen al opgedaan met zogenaamd zero-emissie materieel en circulair asfalt. Dit hebben we in aanbestedingen meengenomen als criteria. Bij de herinrichtingen van de Burgemeester Wijnenstraat, Groenewoudlaan en Oude Straat hebben we dit toegepast. De ervaringen zijn positief!”

Ondersteuning

Door deelname aan het convenant krijgen we ook ondersteuning bij de uitvoering. Er worden kennis, tips en praktische hulpmiddelen gedeeld. “Maar we komen vanaf 2025 ook in aanmerking voor subsidies. Zo worden de extra kosten gedekt die we maken door emissieloos materieel in te laten zetten. Maar we krijgen ook begeleiding van adviesbureau RHDHV. Zij hebben enorm veel ervaring op het gebied van duurzaamheid. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een duurzame toekomst voor onze inwoners. Deelname aan het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen is weer een mooie stap richting een klimaatneutraal Waalwijk”, aldus wethouder Klerx.

  • Ron Beumer wint eerste Kunstprijs Waalwijk

    Grafisch kunstenaar Ron Beumer is winnaar van de Kunstprijs Waalwijk 2024. Hij liet de twee andere finalisten, Luuk Aarts (fotografie) en Carla van Es (gemengde techniek), achter zich. Het is de eerste keer dat de Kunstprijs Waalwijk werd uitgereikt.

  • Groot onderhoud hoofdwegen Waalwijk

    Vanaf deze zomer beginnen we met groot onderhoud aan meerdere hoofdwegen in Waalwijk. De riolen moeten namelijk vervangen worden. We voeren dit onderhoud in fases uit, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook verbeteren we dan gelijk het groen, de bestrating en de verkeersveiligheid.

  • Fontein in Wandelpark staat weer aan!

    Wandelpark Waalwijk heeft weer een fontein. Na een periode van stilte vanwege geluidsoverlast is er nu een nieuwe, kleinere fontein geplaatst. Deze aanpassing is het resultaat van intensieve gesprekken tussen de gemeente Waalwijk, Stichting Wandelpark Waalwijk en omwonenden.