Waalwijk zet zich samen met ontwikkelaars BanGroep en Sanders Retail Groep en de eigenaren van De Els in voor de herontwikkeling van De Els en omgeving. Vandaag ondertekende wethouder John van den Hoven hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met deze partijen. Het doel is een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek om te bepalen of de herontwikkeling ook daadwerkelijk te realiseren is. De Els, en het gebied daaromheen, moet transformeren naar een groene omgeving waar wonen, werken en winkelen bij elkaar komen. 

Wethouder Van den Hoven is groot voorvechter van de herontwikkeling: “Toen ik vijf jaar geleden als wethouder begon, liepen ik en veel andere Waalwijkers met een boog om De Els heen. Hier hebben we de afgelopen jaren al flinke stappen in gezet, maar we zijn er nog niet! Nú is het moment om door te pakken. We zijn nog nooit zo dicht bij een herontwikkeling van De Els geweest als nu. Samen met de ontwikkelaars en eigenaren willen we De Els transformeren tot een schitterend stukje centrum waar iedereen wil wonen, werken, winkelen of gewoon lekker even wat tijd doorbrengen. Na vijf jaar hard werken hebben we vandaag een hele mooie en belangrijke mijlpaal bereikt. Ik hoop dat mijn opvolger het stokje overneemt, verder aan dit project bouwt, en straks de nieuwe Els-bewoners hun huissleutel kan overhandigen.”

Ook voorzitter van de vereniging van eigenaren (VO) Herman Bleekendaal is vol goede moed: ”Het winkelcentrum is toe aan een opwaardering in combinatie met een goed functionerende aansluiting op het centrum van Waalwijk. De komende tijd gaan we namens alle eigenaren met betrokkenen de plannen verder uitwerken voor een toekomstbestendig winkelcentrum. Geen eenvoudige klus maar wel bittere noodzaak.”

Binnen De Els

”BanBouw en Rezidenz Development (beide onderdeel van de BanGroep) zijn in 2019 door het bestuur van De Els gevraagd een plan te maken om de structurele leegstand in de zuidwest hoek van De Els op te lossen. Tarra Stedenbouw en architectuur is ingeschakeld en heeft toen direct de vinger op de zere plek gelegd. Verbindingen moeten worden verbeterd, verblijfsgebieden moeten aantrekkelijker worden en het monofunctionele karakter (winkelen) moet veranderen. Door functies als wonen en werken te introduceren en te vermengen met het winkelen, wordt een nieuw gemengd toekomstbestendig centrumprogramma gecreëerd. Inmiddels gaat het niet alleen meer om de zuidwest hoek van De Els, maar over een integrale opgave van het gehele kernwinkelgebied. De oorspronkelijke uitgangspunten blijven hetzelfde: verbinden, verblijven en vermengen!” zegt Johan Liebregts, directeur van Rezidenz Development.

Buiten De Els

“De Sanders Retail Groep is eerst met haar Cunen-winkels en sinds 1961 met de Hema-winkel actief in het centrum van Waalwijk. Door het verplaatsen van de Hema in 2020 naar het naastliggende pand kwam het oude Hema pand leeg te staan. Dit was het startpunt van de plannen voor het Schoolkwartier. De oude Hema wordt gesloopt, hierdoor komt de historische Jongensschool weer vrij”, vertelt Frédérique Sanders namens het familiebedrijf. “Op het moment worden er plannen uitwerkt om hier onder andere de Bibliotheek Waalwijk te vestigen. Tegenover de Jongensschool zal op termijn een doorgang worden gemaakt richting het zuiden. Samen met het architectenbureau Bedaux de Brouwer wordt er nu onderzocht hoe deze doorgang eruit kan zien. Om het Schoolkwartier compleet te maken, is de stedenbouwkundige visie dat de historische schoolgebouwen van modewinkel Van Dijk ook een onderdeel gaan vormen van het Schoolkwartier. Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst zijn we weer een stap verder in het proces.”

Gebiedsontwikkeling

Binnen het projectgebied moeten ongeveer 350 nieuwe woningen komen. 30% van deze woningen moet sociale huur worden. Daarnaast moet 40% uit middelhoge huur of betaalbare koopwoningen bestaan. Een mooie mix waar veel verschillende doelgroepen terecht kunnen. Naast de nieuwe woningen wordt ook groen, parkeren, werken en uiteraard winkelen meegenomen.