Belangrijke voorwaarde voor het inzetten van deze middelen is dat de gemeente ook hetzelfde bedrag opzij moeten zetten.

Waalwijk werkt aan de herontwikkeling van De Els en directe omgeving. Het overdekte winkelcentrum kampt al geruime tijd met leegstand. Herontwikkeling van De Els is van groot belang voor de binnenstad, omdat het een belangrijk onderdeel is van het compacte winkelrondje. En omdat het de mogelijkheid biedt om een stedelijk woonmilieu te creëren. Het is een passende locatie voor woningbouw voor met name jongeren. Ontwikkelende partijen, gemeente en vastgoedeigenaren werken om die reden samen aan een integraal plan voor deze gebiedsontwikkeling. Dit plan is nog niet volledig afgerond.  

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft de gemeente een subsidieaanvraag Woningbouwimpuls (WBI) ingediend. Vandaag heeft de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge via een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de aanvraag WBI voor De Els toegekend is. Het Rijk stelt een bedrag van circa € 2,9 miljoen euro ter beschikking voor de bouw van ongeveer 350 woningen op deze locatie. Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen inzetten van deze middelen is gemeentelijke cofinanciering. Dat betekent dit dat de gemeente ook € 2,9 miljoen opzij moeten zetten. Als de raad hier niet mee instemt, vervalt de subsidie. Andere voorwaarden zijn: starten met de bouw binnen 3 jaar en afronding binnen 10 jaar. 

De herontwikkeling van De Els heeft een hoge prioriteit. Het college is daarom blij met de toezegging van het Rijk om € 2,9 miljoen euro bij te dragen. Hierdoor komt de herontwikkeling weer een stap dichterbij.