Samen met inwoners werken we aan de invulling van dé centrale ontmoetingsplek in Landgoed Driessen: De Muzenkamer. Een plek waar natuur en cultuur samenkomen. Een ruimte om te ontmoeten en de spelen. 

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

  • Uit het leefbaarheidsonderzoek van 2019 blijkt dat er een sterke behoefte is aan een ontmoetingsplek in Landgoed Driessen. We noemen deze nieuwe plek de Muzenkamer. Het college heeft in januari 2023 hiervoor de uitgangspunten vastgesteld.
  • In oktober 2023 konden inwoners van Landgoed Driessen en een deel van Sprang-Capelle hun ideeën aan ons meegeven voor dé nieuwe ontmoetingsplek. We kregen 106 reacties. Dank daarvoor.
  • In november en december 2023 organiseerden we twee werkateliers. De ideeën die inwoners  hadden ingebracht, hebben we daar samen uitgewerkt. Ook bespraken we plus- en minpunten en tekenden we samen de ideale ontmoetingsplek.

Wat hebben we opgehaald?

De meeste ingebrachte ideeën kunnen naast elkaar bestaan en passen binnen de kaders die we vooraf hebben opgesteld. De ideeën kunnen we samenvatten in vier punten:

  • Inrichting/sfeer groen en natuurlijk;
  • Ruimte om te spelen, sporten, ontmoeten en een plek voor een eetkraam;
  • Voldoende  zitgelegenheden;
  • Toegankelijk voor iedereen.

Wat gaan we nu doen?

Met deze opbrengst gaan we aan de slag met een eerste ontwerp. Dan komen we weer bij de inwoners terug. We hopen dat dit voor het einde van het jaar nog lukt.

Meer informatie?

Ga naar de webpagina over de Muzenkamer voor meer informatie.