Voorwaarden

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Waalwijk.
  • Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok.
  • Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.
  • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd) en in sommige gevallen ook van de overheid (de minister van Justitie).
  • Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.
  • Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
  • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben (kijk op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag heeft u een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner nodig. Daarnaast kan de gemeente u soms nog vragen andere documenten in te leveren:

DocumentWanneer nodig?Toelichting
Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partnerAls u of uw partner in het buitenland geboren is en deze buitenlandse geboorteakte nog niet is geregistreerd in de Basisregistratie PersonenDe geboorteakte vraagt u aan in uw geboorteland
Verklaring van woonplaats, nationaliteit en van burgerlijke staatAls u of uw partner in het buitenland woontDe verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats
Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakteWanneer u eerder gehuwd bent geweest/ partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de BRPDe akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden

Behalve van de identiteitsbewijzen moet u van alle documenten het origineel meesturen.

Aanvragen

U kunt de verklaring van huwelijksbevoegdheid op verschillende manieren aanvragen:

Aan de balie

Maak daarvoor een afspraak..

Maak online een afspraak(externe link)


Schriftelijk

Stuur een aangetekende brief naar Publiekszaken. Vermeld daarin dat u een verklaring van huwelijksbevoegdheid wilt hebben.

Kosten

€ 29,00 (tarief 2024) exclusief verzendkosten.

Hoelang duurt het?

  • Bij een aanvraag aan de balie: er wordt een afspraak gemaakt om de verklaring op te komen halen zodra deze gemaakt is.
  • Bij een schriftelijke aanvraag: u krijgt binnen ongeveer 3 werkdagen bericht of de documenten die u heeft meegestuurd akkoord zijn. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u de verklaring na ongeveer 3 dagen aangetekend toegestuurd, samen met uw originele documenten.

Goed om te weten

Moet u het document laten vertalen? Dan kunt u dat laten doen door een beëdigd tolk/vertaler. Voor documenten nodig binnen de EU kunt u eventueel samen met het Nederlandse document een meertalig modelformulier aanvragen.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig, vanaf de datum van afgifte. Dat is de datum waarop de verklaring is gegeven (Artikel 49 a, lid 4 BW1).