Let op: Dit product kunt u makkelijk zelf kopen. U heeft hier geen tussenpersoon of bedrijf voor nodig. Let ook op dat u het afschrift aanvraagt in de juiste gemeente. Bijvoorbeeld: u woont in Waalwijk maar bent getrouwd in Breda. U vraagt het afschrift van uw huwelijksakte dan aan in Breda.

De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte

U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

Afschrift of uittreksel

Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

Afschrift burgerlijke stand aanvragen

Bent u een ondernemer en heeft u een gerechtvaardigd belang, dan mag u ook een afschrift aanvragen.

Afschrift burgerlijke stand aanvragen met eHerkenning

Wat moet ik doen?

U kunt het afschrift burgerlijke stand ook persoonlijk of schriftelijk aanvragen.

Wilt u een afschrift aanvragen voor iemand anders dan uzelf, informeer dan bij de gemeente of u een machtiging nodig heeft.

Hoe werkt het?

De gemeente maakt akten van de burgerlijke stand op van levensgebeurtenissen die in de gemeente hebben plaatsgevonden, zoals een huwelijk, geboorte of overlijden. U kunt een afschrift van een akte dan ook alleen aanvragen in de gemeente waar deze is opgemaakt, waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift nodig hebt.

Wat kost het?

Tarief 2023     Tarief 2024

€ 15,70                 € 16,60

Wat moet ik meenemen?

Afschrift bij het gemeenteloket aanvragen

Wilt u het afschrift burgerlijke stand in het gemeentehuis aanvragen? Maak dan een afspraak en neem het volgende mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een bankpas of geld. U betaalt meteen bij de aanvraag.

Afspraak maken

Afschrift schriftelijk aanvragen

Vraagt u het afschrift schriftelijk aan, dan stuurt u naar de gemeente:

 • Een door u ondertekende brief waarin de reden van uw aanvraag staat.
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs.

Machtiging

Wilt u iemand machtigen om een afschrift aan te vragen? Dan maakt de gemachtigde een afspraak en neemt het volgende mee:

 • Een brief waarin de reden van uw aanvraag staat en waarin u de gemachtigde toestemming geeft om voor u een afschrift te halen. U moet deze brief allebei ondertekenen.
 • (Kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u.
 • Geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde.
 • Een bankpas of geld. U betaalt meteen bij de aanvraag.

Afspraak maken

Aanvullende informatie

Een afschrift van de burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Een afschrift van de burgerlijke stand is een kopie van de officiële akte. Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie is een uittreksel van uw persoonlijke gegevens zoals deze hierin opgenomen zijn.

Alleen gebeurtenissen in Waalwijk

De burgerlijke stand maakt een akte op bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. De akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. U kunt in Waalwijk dus alleen afschriften krijgen van gebeurtenissen die in Waalwijk hebben plaatsgevonden.