Op woensdag om 15.00 uur zijn dit de tussentijdse opkomstpercentages in de gemeente Waalwijk:

  • Provinciale Staten 25%
  • Waterschap Brabantse Delta 22%
  • Waterschap Aa en Maas 52%