Waalwijk groeit de komende jaren verder in aantal woningen en inwoners. Nieuwe woningen voegen we toe aan de bestaande stad én dorpen. Dit noemen we verdichten. Deze verdichting kan voor een verbetering van bestaande wijken zorgen. Door het toevoegen van kwaliteit in voorzieningen en mobiliteit. Het vraagt wel om slimme keuzes: hoe gaan verdichten en mobiliteit samen? Kom ook naar het tweede stadsgesprek op woensdag 31 mei en praat erover mee.

Op wat voor manier kan een middelgrote stad als Waalwijk verdichten (woningen toevoegen)? Welke plekken zijn hiervoor geschikt? Wat zijn de gevolgen? Hoe vergroten we de leefbaarheid? Hoe gaan verdichting en mobiliteit samen?

Welke ambities heeft Waalwijk op het gebied van mobiliteit? De groei van Waalwijk betekent meer mensen en meer vervoersbewegingen. Hoe gaan we dat straks praktisch zien? Denk aan minder autoverkeer, andere vormen van vervoer, mobiliteitshubs en een mogelijke hoogwaardig openbaar vervoer-knoop (HOV-knoop). Daarnaast willen we meer jongere inwoners naar Waalwijk krijgen. Een betere bereikbaarheid van Waalwijk en de bedrijventerreinen met OV en fiets is een belangrijk aandachtspunt.

Jij bent welkom!

Het stadsgesprek start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Vanaf 19.30 ben je van harte welkom in het Schoenenkwartier. Iedereen uit de gemeente Waalwijk is welkom om deel te nemen aan het stadsgesprek. Denk mee over de kwaliteit van de gebouwde omgeving en ruimtelijke ontwikkelingen van Waalwijk.

Wil jij naar het stadsgesprek? Meedoen is gratis, meld je snel aan!

Aanmelden

Vier stadsgesprekken

Als de stad, of het dorp, verandert is het belangrijk om inwoners hierbij te betrekken. Woon Alliantie Waalwijk organiseert in 2023 vier open en interactieve stadsgesprekken met de inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.  Samen voeren we constructief het gesprek hoe Waalwijk de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de gemeente kan verbeteren.  

Deze gesprekken zijn aanvullend op inspraakmomenten en vooruitlopend op ruimtelijke ontwikkelingen en projecten. De stadsgesprekken vormen samen een compleet programma, maar zijn ook los van elkaar te bezoeken. Je hoeft dus niet ieder stadsgesprek bij te wonen, maar kunt ook naar één of enkele gesprekken komen.

  • Lees hier het verslag van Stadsgesprek #1: Hoe moet Waalwijk er in de toekomst uitzien?
  • Meld je hier aan voor Stadsgesprek #2: Stadsgroei en mobiliteit | 31 mei
  • Stadsgesprek #3: De Duurzame Stad | in het najaar
  • Stadsgesprek #4: Karakteristieke Kernen | in het najaar

Woon Alliantie Waalwijk

De Woon Alliantie Waalwijk is een netwerk van grote werkgevers, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de bouw- en woonsector uit Waalwijk. Ze zien de noodzaak voor Waalwijk om de woningbouw te versnellen en te vergroten en willen daar een bijdrage aan leveren. De Woon Alliantie ziet voor zichzelf ook een rol weggelegd om het gesprek daarover met de stad en dorpen aan te gaan.

CAST centrum voor architectuur en stedenbouw Tilburg e.o.

CAST geeft vorm aan het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving van Tilburg en de regio. De uitwisselingen van opinies en inzichten organiseert CAST op verschillende manieren: in (stads) gesprekken, excursies, tentoonstellingen, opiniestukken, talkshow, of ontwerpateliers. Op die manier vergroot CAST de belangstelling voor de gebouwde omgeving en draagt bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. CAST heeft jarenlange ervaring met het organiseren van stadsgesprekken en werkt onder andere samen met Bibliotheek Midden Brabant, Fontys en wooncorporaties als Casade.