Odpady z gospodarstwa domowego (naprzemiennie resztki i odpady biologiczne) można deponować w kontenerach w gminnym punkcie zbiórki w dostarczonych przez gminę pojemnikach. W terminarzu odpadów na stronie www.mijnafvalwijzer.nl podane zostały dni, w których przeprowadzana jest zbiórka. Osoby mieszkające w wysokich budynkach mogą deponować swoje śmieci we wspólnych kontenerach w pobliżu budynku.

Mieszkańcy obszarów położonych poza obszarami zabudowanymi i w wysokich budynkach nie otrzymują kontenera na odpady biologiczne.

Sortowanie odpadów (Afval scheiden)

Aby możliwe było jak najbardziej odpowiedzialne przetwórstwo śmieci, gmina zwraca się z prośbą do mieszkańców o wstępne ich sortowanie. Z tego powodu konieczne jest gromadzenie biologicznych odpadów (odpadów z warzyw, owoców i ogrodowych) w oddzielnych od ogólnych kontenerach. Również odpady w postaci plastikowych opakowań i starego papieru odbierane są każdego miesiąca od domu do domu. Jeżeli śmieci właściwie są sortowane to łatwo zauważyć, że więcej jest odpadów plastikowych niż pozostałych. Z tego powodu podjęto decyzję, aby odpady z gospodarstw domowych odbierać jeden raz na 4 tygodnie, natomiast odpady plastikowe raz na 2 tygodnie.

Istnieje możliwość, by duże rodziny mogły zamówić jednorazowo dodatkowy 240-litrowy szary kontener, jeżeli odbieranie śmieci raz na 4 tygodnie nie zaspokaja ich potrzeb. Jeżeli jest taka potrzeba, to można przyjść do urzędu gminy, opłacić koszty i w ten sposób otrzymać dodatkowy kontener.

Rodzaje odpadów (Afval storten)

Śmieci i odpady można przekazywać wyłącznie we wskazanych miejscach np. w punktach zbiórki lub uznanemu przedsiębiorstwu zajmującemu się zbiórką. Zabronione jest wyrzucanie śmieci czy odpadów w innych miejscach.

– Warunki

Kontenery w dniu zbiórki muszą zostać wystawione na ulicę najpóźniej do godziny 07:30. Przed godziną 18:00 muszą zostać zabrane z ulicy. Oczywiście nie odnosi się to do osób, które korzystają ze wspólnych kontenerów.

Odpady zostaną odebrane wyłącznie, jeżeli zostaną przygotowane w odpowiedni sposób. W przeciwnym razie pozostaną na ulicy.

Przez właściwe przygotowanie rozumiane jest:

  • Odpady zostały posortowane wg rodzajów,
  • W kontenerach nie ma żadnego gruzu ani piasku,
  • Najlepiej jak resztki opakowane są w torby na odpady,
  • Kontener z odpadami nie został przeładowany (maks. 60 kg),
  • Na kontenerze ani obok niego nie mogą znajdować się żadne dodatkowe odpady,
  • Kontener musi ustawiony być uchwytem w stronę ulicy,
  • Kontener musi być zamknięty pokrywą,
  • Opróżnione zostają wyłącznie kontenery dostarczone na miejsce zbiórki.

– Przebieg spraw

Trasa zbiórki

Kontenery w dniu zbiórki muszą zostać wystawione na ulicę najpóźniej do godziny 07:30. Przed godziną 18:00 muszą zostać zabrane z ulicy. Oczywiście nie odnosi się to do osób, które korzystają ze wspólnych kontenerów. Jeżeli kontener jest cięższy niż sześćdziesiąt kilogramów, to służby oczyszczania nie są w stanie opróżnić go.

Terminarz zbiórki odpadów

Informacje na temat terminów zbiórki ogólnych odpadów w szarych kontenerach i odpadów biologicznych w zielonych kontenerach, a także terminy zbiórki starego papieru
znajdują się w aplikacji AfvalWijzer App, którą w prosty sposób można zainstalować na swoim smartfonie lub tablecie. Trasę zbiórki odpadów i starego papieru w swojej dzielnicy można obejrzeć również na stronie http://www.mijnafvalwijzer.nl./.

– Koszty

Stawki obowiązujące w roku 2023

Opłata za wywóz śmieci (Afvalstoffenheffing)

Rozporządzenie w sprawie opłat za wywóz śmieci 2023, w którym podane zostały stawki, można znaleźć pod linkiem

Koszty wymiany szarego kontenera (Kosten omwisselen grijze container)

Po wprowadzeniu się w ciągu miesiąca od zameldowania można jednorazowo dokonać wymiany szarego kontenera (z małego na dużych rozmiarów). W innym wypadku koszt wymiany wynosi 29,80 EUR za każdą wymianę.

Dodatkowy szary kontener (Extra grijze container)

Dodatkowy 240 litrowy szary kontener dla dużej rodziny: jednorazowo kosztuje 60,40 EUR.

– Kontekst

Gmina Waalwijk należy do gmin, które uzależniają wysokość opłaty za wywóz śmieci od częstotliwości i ilości (diftar). Diftar jest skrótem od zróżnicowanej taryfy (geDIFferentieerd TARief). Przy zastosowaniu tej metody obowiązuje zasada „ten kto zaśmieca płaci, ten kto zapobiega śmieceniu oszczędza”. Celem tej metody jest ograniczenie ilości odpadów i sprawiedliwy podział kosztów. Im mniej odpadów zostaje przekazanych gminie tym niższa jest opłata. Do wysokości opłat za wywóz śmieci zastosowana zostaje zróżnicowana stawka (diftar). Jest to system, w którym obywatel pewną część opłaty za wywóz śmieci płaci w powiązaniu do ilości produkowanych przez siebie odpadów.

– Wskazówki

Otrzymanie lub wymiana kontenera na odpady (Afvalcontainer verkrijgen of vervangen)

Właściwą rzeczą jest przekazywanie posortowanych odpadów. Aby było to możliwe potrzebne są w tym celu kontenery. Szary kontener na ogólne odpady i zielony kontener na odpady z warzyw, owoców i ogrodowe. Na każdym obszarze istnieją również pojemniki środowiskowe przeznaczone na małe odpady chemiczne (KCA) Kontenery na odpady przekazywane są do użytkowania przez gminę Waalwijk i przypisane są do działki.

Przeprowadzka (Verhuizing)
W przypadku przeprowadzki, należy zgłosić to do Działu Spraw Obywatelskich. Po ostatnim opróżnieniu przed dniem wyprowadzki, kontener musi zostać wystawiony umyty i czysty w środku. W przypadku związanych z tym pytań można skontaktować się z Centrum Obsługi Interesantów pod numerem telefonu 0 416 683 456. Istnieje możliwość, by po przeprowadzce lub opuszczeniu działki czy miejsca zamieszkania kontenery opróżniane były jeszcze przez miesiąc. W przypadku chęci skorzystania z tego rozwiązania, należy wypełnić formularz „Umowa użytkowania kontenerów na odpady dla osób fizycznych”, można go znaleźć w zakładce „Dokumenty”.

Wymiana kontenera (Container omwisselen)

Po wprowadzeniu się wciągu miesiąca od zameldowania istnieje możliwość jednorazowej wymiany szarego kontenera o pojemności 140 litrów na kontener o pojemności 240 litrów.

Utrata kontenera. Co zrobić? (ik ben mijn container kwijt. Wat nu?)
W przypadku, gdy zaginął kontener, należy to jak najszybciej zgłosić w Centrum Obsługi Interesantów. Kontener zostanie zablokowany i nie będzie opróżniany. Po znalezieniu kontenera można doprowadzić do odblokowania kontenera przez Centrum Obsługi Interesantów. Jeżeli nie dojdzie do znalezienia kontenera w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia, zgłaszający otrzyma od gminy kolejny kontener. Zaginiony kontener pozostanie zablokowany i nie może być opróżniany.

Zepsuty kontener (Kapotte container)
Jeżeli dojdzie do uszkodzenia kontenera, to należy przekazać informację o tym do Centrum Obsługi Interesantów, dojdzie do jego naprawy lub wymiany.

– Kontakt

0416-683456

info@waalwijk.nl

Godziny otwarcia

– Dokumenty

Umowa użytkowania kontenerów na odpady-osoby fizyczne.pdf (60,69 KB)