GroenLinksaf - 3 zetels

  1. Frank den Braven(externe link), Waalwijk (fractievoorzitter)
  2. Yvette van Laar(externe link), Sprang-Capelle (fractievoorzitter)
  3. Gijs den Braven(externe link), Waalwijk

Samen Waalwijk - 2 zetels

  1. Bea de Jongste-van Heijst(externe link), Waalwijk (fractievoorzitter)
  2. Richard Frodyma(externe link), Waalwijk (fractievoorzitter)

Waalwijk In Beweging - 1 zetel

Monique Schilders, (externe link)Waalwijk (fractievoorzitter)

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen (16-03-2022) bepaalt de samenstelling van de raad in de gemeente Waalwijk. 
De raad bestaat op dit moment uit 29 leden van 10 fracties.

Voorzitters

De voorzitter van de raad is burgemeester Sacha Ausems
De 1e vice-voorzitter is Ilona Klerks(externe link)
De 2e vice-voorzitter is Ad van Belkom(externe link)
De 3e vice-voorzitter is Frank den Braven(externe link)
De 4e vice-voorzitter is Richard Tiemstra(externe link)
De 5e vice-voorzitter is Bea de Jongste(externe link)
De griffier is Jeske Louer

Fractievolgers

De raad heeft beschikking over fractievolgers. Deze fractievolgers zijn geen lid van de raad, maar ondersteunen de fracties bij de voorbereiding van raadsbijeenkomsten. Klik hier voor een overzicht van de fractievolgers.

Coalitie en oppositie

Net als in de Tweede Kamer is er in de raad een coalitie en een oppositie. De coalitie bestaat uit Lokaal Belang, VVD, GroenLinksaf en D66. Samen hebben deze partijen het coalitieprogramma 'Samen werken aan de toekomst’ gemaakt (zie onderaan deze pagina). De oppositie wordt gevormd door Samen Waalwijk, SGP, CDA, Lijst IJpelaar, ChristenUnie en Waalwijk in Beweging.  

Gedragscode

In de Gemeentewet staat dat de raad voor zijn leden een gedragscode vaststelt. De bedoeling van deze gedragscode is te bewerkstelligen dat raadsleden bij hun aantreden steeds vanuit de juiste houding handelen. In de gedragscode staan o.a. regels m.b.t. nevenfuncties en m.b.t. geschenken, giften en uitnodigingen die raadsleden uit hoofde van hun functie ontvangen.

Nevenfuncties

In de Gemeentewet staat dat alle raadsleden en fractievolgers hun nevenfuncties openbaar moeten maken. Dit geldt voor alle (neven-)functies die worden vervuld naast het lidmaatschap van de raad, zowel bezoldigd als onbezoldigd. Hier vindt u de nevenfuncties van de raadsleden (klik op het betreffende raadslid)(externe link) 

Klik hier om kennis te maken met alle raadsleden.(externe link)