Samenstelling raad

Raadsleden gezichten

Lokaal Belang - 11 zetels

 1. Maud Veraa, Waalwijk (fractievoorzitter)
 2. Benan Koptagel-Demirbas, Waalwijk (fractievoorzitter)
 3. Ad van Belkom, Waalwijk
 4. Bas Bruurmijn, Waalwijk
 5. Jan van Dijk, Waalwijk
 6. Ad van Hamond, Waalwijk
 7. Johan van Hest, Sprang-Capelle
 8. Will Lodenstijn, Waalwijk
 9. Niels van der Pluijm, Waalwijk
 10. Jeroen Pulles, Waalwijk
 11. Marja Verhagen - van Lier, Waalwijk

VVD - 4 zetels

 1. Ilona Klerks, Waalwijk (fractievoorzitter)
 2. Milos Boksan, Waalwijk
 3. Tom Klerks, Waalwijk
 4. Emile Knops, Sprang-Capelle

GroenLinksaf - 3 zetels

 1. Frank den Braven, Waalwijk (fractievoorzitter)
 2. Yvette van Laar, Sprang-Capelle (fractievoorzitter)
 3. Gijs den Braven, Waalwijk

Samen Waalwijk - 2 zetels

 1. Richard Frodyma, Waalwijk (fractievoorzitter)
 2. Luuk Ottens, Waalwijk

SGP - 2 zetels

 1. Richard Tiemstra, Sprang-Capelle (fractievoorzitter)
 2. Henk van Zelst, Sprang-Capelle

D66 - 2 zetels

 1. Hans Metzke, Waspik (fractievoorzitter)
 2. Niels Kieboom, Waalwijk

Lijst IJpelaar - 1 zetel

Yvette IJpelaar-Alias, Waalwijk (fractievoorzitter)

Christen Unie - 1 zetel

Jan van Groos, Waalwijk (fractievoorzitter)

Waalwijk In Beweging - 1 zetel

Monique Schilders, Waalwijk (fractievoorzitter)

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen (16-03-2022) bepaalt de samenstelling van de raad in de gemeente Waalwijk. 
De raad bestaat op dit moment uit 29 leden van 10 fracties.

Voorzitters

De voorzitter van de raad is burgemeester Sacha Ausems
De 1e vice-voorzitter is Ilona Klerks
De 2e vice-voorzitter is Ad van Belkom
De 3e vice-voorzitter is Frank den Braven
De 4e vice-voorzitter is Richard Tiemstra
De 5e vice-voorzitter is Richard Frodyma
De ad interim-griffier is Frances Opperman

Fractievolgers

De raad heeft beschikking over fractievolgers. Deze fractievolgers zijn geen lid van de raad, maar ondersteunen de fracties bij de voorbereiding van raadsbijeenkomsten. Klik hier voor een overzicht van de fractievolgers.

Coalitie en oppositie

Net als in de Tweede Kamer is er in de raad een coalitie en een oppositie. De coalitie bestaat uit Lokaal Belang, VVD, GroenLinksaf en D66. Samen hebben deze partijen het coalitieprogramma 'Samen werken aan de toekomst’ gemaakt (zie onderaan deze pagina). De oppositie wordt gevormd door Samen Waalwijk, SGP, CDA, Lijst IJpelaar, ChristenUnie en Waalwijk in Beweging.  

Gedragscode

In de Gemeentewet staat dat de raad voor zijn leden een gedragscode vaststelt. De bedoeling van deze gedragscode is te bewerkstelligen dat raadsleden bij hun aantreden steeds vanuit de juiste houding handelen. In de gedragscode staan o.a. regels m.b.t. nevenfuncties en m.b.t. geschenken, giften en uitnodigingen die raadsleden uit hoofde van hun functie ontvangen.

Nevenfuncties

In de Gemeentewet staat dat alle raadsleden en fractievolgers hun nevenfuncties openbaar moeten maken. Dit geldt voor alle (neven-)functies die worden vervuld naast het lidmaatschap van de raad, zowel bezoldigd als onbezoldigd. Zie onder de pagina voor een actueel overzicht. 

Klik hier om kennis te maken met alle raadsleden.