Rijbewijs omwisselen

Als u een rijbewijs heeft dat u buiten Nederland heeft behaald, kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Information in English

Informacje po Polsku

Als u een rijbewijs heeft dat u buiten Nederland heeft behaald, kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.
U hoeft uw rijbewijs niet meteen om te wisselen. U mag tijdelijk nog in Nederland rijden met een buitenlands rijbewijs.

Voorwaarden

U kunt het buitenlandse rijbewijs alleen omwisselen als:

Rijbewijs afgegeven buiten EU

  • Bij een rijbewijs afgegeven buiten de EU geldt dat u in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen woonachtig moet zijn geweest in het land van afgifte. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort, een werkgeversverklaring of salaris- en belastingdocumenten op te sturen.
  • Voor een rijbewijs dat is afgegeven buiten de EU geldt bovendien dat omwisseling op basis van jongere leeftijd niet mogelijk is. U moet dus voor een bepaalde rijbewijscategorie de minimumleeftijd hebben bereikt zoals deze in Nederland geldt.

Omwisseling aanvragen

Zo wisselt u uw buitenlands rijbewijs om voor een Nederlands rijbewijs:

  1. U leest in de handleiding Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs wat u moet meenemen voor de aanvraag voor de omwisseling van uw buitenlandse rijbewijs en aan welke aanvullende voorwaarden u moet voldoen.
  2. U gaat met alle documenten naar de gemeente waar u staat ingeschreven. Hiervoor moet u een afspraak maken
    Afspraak maken
  3. U vraagt om een aanvraagformulier voor Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs dat u ter plekke invult.
  4. Uw gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de RDW (houdt er dus rekening mee dat u uw originele rijbewijs gelijk in moet leveren en tijdelijk een gestempelde kopie van uw rijbewijs ontvangt). Tijdens de omwisseling mag u niet op de openbare weg rijden. Doet u dit wel, dan kunt u hiervoor een boete krijgen. U moet namelijk bij een controle op de weg uw rijbewijs kunnen laten zien.
  5. De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Een spoedprocedure is niet mogelijk.
  6. De RDW stuurt het buitenlandse rijbewijs altijd terug naar het land waar het rijbewijs is afgegeven. Het is dus niet mogelijk om dit rijbewijs aan u terug te geven.

Belangrijk

U kunt de aanvraag voor omwisselen van uw buitenlandse rijbewijs alleen bij uw gemeente indienen. Als u de aanvraag rechtstreeks naar de RDW stuurt, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Heeft u eerder een Nederlands rijbewijs gehad (nog geldig na 30 juni 1985)? Dan hoeft u voor de omwisseling van een EU/EVA rijbewijs alleen een verklaring van de buitenlandse instantie opsturen als er categorieën op uw buitenlands rijbewijs staan die u niet op uw Nederlands rijbewijs heeft gehad. 
Als u uw rijbewijs kwijt bent of dit is gestolen, moet u een proces-verbaal of een verklaring van vermissing van de gemeente inleveren. Daarnaast moet u ook een originele gewaarmerkte verklaring (niet ouder dan 6 maanden) inleveren van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven. Uit de verklaring moet naar voren komen of het rijbewijs nog geldig is en wanneer het is afgegeven.

Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen, moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR om weer in het bezit te komen van een Nederlands rijbewijs.

Beschikking Bewijsregel

Bent u voor uw werk (kennismigrant) in Nederland en valt u onder de 30% regeling? Dan kunt u uw buitenlands rijbewijs (ongeacht welk land) omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als het buitenlands rijbewijs nog geldig is. Hiervoor heeft u een 'Beschikking Bewijsregel' (verklaring) van de Belastingdienst nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst in Heerlen.

Internationale rijbewijzen

Internationale rijbewijzen zijn slechts gelegaliseerde vertalingen van een nationaal rijbewijs. Deze kunt u dus niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Niet geschikt voor omwisseling

Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen, moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR.