Onder restafval wordt al het afval verstaan dat overblijft na het sorteren per afvalsoort.

Wat is het?

Onder andere de volgende afvalsoorten horen hier dus niet bij: GFT-afval, papier, glas, textiel, plastic verpakkingen, KGA, elektrische apparaten en zeker geen asbest!

Ook mondkapjes, handschoenen en gebruikte tissues horen allemaal in het restafval, ongeacht het materiaal waarvan ze gemaakt zijn.

We noemen het restafval omdat het ongeschikt is voor hergebruik. Hoe beter we sorteren, hoe minder restafval we hebben, en hoe meer we kunnen recyclen.

Waar kan het heen?

U kunt uw restafval kwijt in de grijze container of bij hoogbouw in een (ondergrondse) verzamelcontainer waarvoor u een afvalpas nodig heeft.

Wat gebeurt ermee?

Restafval wordt verbrand in verbrandingsovens waarbij er energie wordt gewonnen in de vorm van warmte en elektriciteit.

Wat moet ik doen?

Aanbiedregels minicontainer restafval

 • Zet uw afval op de ophaaldag vóór 7.30 uur op de containerverzamelplaats of eventueel de avond ervoor tussen 19.00 en 22.00 uur op de containerverzamelplaats bij u in de straat. Haal uw container uiterlijk aan het einde van de inzameldag binnen. Dit geldt uiteraard niet voor personen die gebruik maken van een gemeenschappelijke container.
 • Zet de afvalcontainer met het handvat naar de straatkant.
 • Bind geen touwtjes of tiewraps aan het handvat van de container.
 • Vouw eventuele (bio-)containerafvalzakken naar binnen.
 • Haal uw container uiterlijk aan het einde van de inzameldag binnen.
 • Afval dat niet op de juiste manier wordt aangeboden en afvalzakken die bij de container staan worden niet meegenomen.
 • Afvalcontainers die zwaarder zijn dan 60 kg of waarvan de deksel niet dicht kan worden niet geleegd.

Aanbiedregels restafval in ondergrondse container

 • De ondergrondse container is alléén voor huishoudelijk restafval;
 • Huishoudelijk restafval aanbieden in een afgesloten (afval)zak;
 • Eén (afval)zak per keer in de inworptrommel;
 • Zorg dat er niks tussen de deksel komt te zitten (dus afvalzak met sluitkoord ondersteboven aanbieden);
 • Sluit de inwerpopening na elke aanbieding;
 • Plaats geen afval, oud papier en/of PMD-afval (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen/blikjes en Drankkartons) naast of tegen de inwerpzuil;
 • Oud papier en PMD-afval op de juiste inzameldag voor 7:30 uur aanbieden op het gras of de tegels naast de container;
 • Bel bij storing naar het meldpunt van de gemeente op 0416 683 456. Neem uw afval mee terug of bied uw afval bij een andere ondergrondse container aan;
 • Om geluidsoverlast te voorkomen is het niet gewenst de afvalcontainers tussen 22:00 en 07:00 uur te gebruiken.

Hoe werkt het?

Het afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze door u wordt aangeboden. In alle andere gevallen laten de ophalers het afval staan. Onder juiste wijze wordt verstaan:

 • Het afval is gescheiden naar soort;
 • De containers mogen geen puin of zand bevatten;
 • Het restafval is bij voorkeur verpakt in vuilniszakken;
 • De afvalcontainer is niet overbeladen (max. 60 kg);
 • Zowel op of naast de container mag geen afval worden bijgeplaatst;
 • Uitsluitend containers die op de clusterplaats worden aangeboden worden geleegd.

AVG/Privacy

Indien uit onze gegevens blijkt dat u uw minicontainer voor restafval nooit aanbiedt of uw afvalpas niet gebruikt, kunnen we hierover contact met u opnemen om te achterhalen wat hiervan de oorzaak is.

Wat kost het?

Kosten aanbieden restafval

U betaalt in 2023 € 1,70 per keer dat u de grijze minicontainer voor restafval aan de straat zet. Daarbovenop betaalt u per kilogram restafval die in die container zit €0,22. Inwoners van appartementencomplexen die gebruik maken van een ondergrondse container, betalen €1,14 per opening.

Kosten omwisselen grijze container

Bij nieuwe bewoning kunt u binnen een maand na registratie eenmalig de grijze container omruilen (van klein naar groot formaat). Anders betaalt u hiervoor in 2023 € 29,80 per omruiling.

Extra grijze container

Extra grijze container van 240 liter voor grote gezinnen: éénmalige kosten van € 60,40 in 2023.