De gemeente Waalwijk en wooncorporatie Casade willen 6 Skaeve Huse en 1 beheerdersunit realiseren aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle. Ook onderzoeken zij de mogelijkheid om op deze locatie flexwoningen te plaatsen.

Luchtfoto met daarop aangegeven de 2 locaties van het project Weide-Akker

Met dit bouwproject, genaamd Weide-Akker, werken de gemeente en Casade samen om een bijdrage te leveren aan de oplossing van een groot maatschappelijk probleem: woningtekort. Iedere inwoner van gemeente Waalwijk heeft recht op een dak boven zijn hoofd.

Locatie Weide-Akker

Het terrein voor het project Weide-Akker beslaat ongeveer 8.000 m2. Het ligt aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle, aan de rand van een woonwijk. Het grenst aan Kaatsheuvel.

Twee fasen

Het project Weide-Akker bestaat uit twee fasen:

  • Fase 1 is de bouw van 6 Skaeve Huse en 1 beheerdersunit. Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm bedoeld voor bewoners van de gemeente Waalwijk die behoefte hebben aan een prikkelarme woonomgeving. Voor de Skaeve Huse wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor 15 jaar.
  • Fase 2 is het onderzoeken van de bouw van flexwoningen. Dat zijn snel beschikbare, verplaatsbare en aanpasbare woningen. Met flexwoningen pakken we het woningtekort aan in onze gemeente. Ze zijn bedoeld voor met name starters (jongeren) en zogeheten spoedzoekers. De flexwoningen zijn een tijdelijke voorziening.

Raadsvoorstel

Dit voorstel staat op 16 mei 2024 op de agenda tijdens een gesprekavond met de raad. De raad wordt op 30 mei 2024 gevraagd in te stemmen met de aankoop van de grond en de financiën. 

Inloopavond 

Op dinsdagavond 14 mei ben je als omwonende en belanghebbende welkom bij de inloopavond over het project Weide-Akker. De gemeente organiseert deze avond samen met Casade. Inloop vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur bij zalencentrum Zidewinde, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle. 

Klik op de link hieronder voor alle informatie over dit project.

Project Weide-Akker