Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. De makkelijkste manier is Nederlander worden door optie. U legt dan een verklaring af bij de gemeente. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)(externe link) kunt u checken of u aan de voorwaarden voldoet.

Wat moet ik doen?

 • Bij de gemeente legt u een verklaring af dat u de Nederlandse nationaliteit wilt verkrijgen. U betaalt de kosten meteen.
 • Bij de optieverklaring moet u een formulier invullen. Hierin verklaart u dat u de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • De gemeente controleert of u voldoet aan de gestelde eisen.
 • Voldoet u aan de gestelde eisen, dan bevestigt de gemeente schriftelijk dat u door optie Nederlander kunt worden.
 • U verkrijgt het Nederlanderschap tijdens een ceremonie die door de gemeente wordt georganiseerd. U bent verplicht hieraan deel te nemen. Tijdens de ceremonie moet u de verklaring van verbondenheid afleggen. U verklaart dan dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden.
 • Voldoet u niet aan de eisen? U ontvangt dan een brief waarin staat waarom u niet in aanmerking komt voor het Nederlanderschap. Bent u het niet eens met de afwijzing, dan kunt u bezwaar maken.
 • U legt bij de gemeente een verklaring af dat u Nederlander wilt worden door optie.
 • U betaalt de kosten, nadat u de verklaring hebt afgelegd.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. Deze verklaring legt u af tijdens de naturalisatieceremonie. Hiermee verklaart u dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.

De gemeente controleert uw verklaring. Als deze wordt goedgekeurd, krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

Naturalisatieceremonie

Op de naturalisatieceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af. Ook krijgt u tijdens de ceremonie de bevestiging dat u Nederlander bent geworden. U bent verplicht om naar deze ceremonie te gaan. Was uw kind bij het afleggen van de optieverklaring 16 jaar of ouder? Dan is hij of zij ook verplicht om naar de ceremonie te gaan. Kinderen jonger dan 16 hoeven niet mee te komen, maar dat mag natuurlijk wel.

Hoe werkt het?

Voorwaarden voor optie

U kunt de optieprocedure beginnen als u in het bezit bent - en altijd in het bezit bent geweest - van een geldige verblijfsvergunning en als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • U bent meerderjarig, in Nederland geboren als kind van immigranten en u woont sinds uw geboorte onafgebroken in Nederland.
 • U bent in Nederland geboren, u hebt hier ten minste 3 jaar onafgebroken gewoond en u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit; u bent staatloos.
 • U bent meerderjarig en u woont vanaf uw 4e jaar onafgebroken legaal in Nederland.
 • U bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont ten minste 1 jaar in Nederland op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U bent ten minste 3 jaar gehuwd met een Nederlander en u woont ten minste 15 jaar onafgebroken legaal in Nederland.
 • U bent 65 jaar of ouder en u woont 15 jaar onafgebroken legaal in Nederland.
 • Onder bepaalde voorwaarden kunnen minderjarige kinderen, na minstens 3 jaar te zijn verzorgd en opgevoed door een Nederlandse ouder, in aanmerking komen voor optie.

Vrouwen die het Nederlanderschap in verband met hun huwelijk hebben verloren, kunnen door het afleggen van een optieverklaring hun Nederlandse nationaliteit herkrijgen.

Bij de optieverklaring moet u een formulier invullen waarin u verklaart dat u de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. Dit geldt niet voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

De naturalisatieprocedure

Voldoet u niet aan de voorwaarden om Nederlander te worden door optie? Misschien voldoet u wel aan de voorwaarden om Nederlander te worden door naturalisatie. U kunt een naturalisatieverzoek indienen bij de gemeente.

Wat kost het?

Tarieven20232024
Enkelvoudige optie€ 206,00€ 217,00
Gemeenschappelijke optie€ 351,00€ 370,00
Mede opterend minderjarig kind€ 23,00€ 24,00

Wat moet ik meenemen?

 • Uw verblijfsvergunning
 • Uw geldige paspoort of een ander reisdocument
 • Uw geboorteakte
 • Andere documenten over uw persoonlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Belangrijk bij buitenlandse documenten

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Als dit niet zo is, moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Aanvullende informatie

Nadat u bij de gemeente de verklaring hebt afgelegd, beslist de gemeente binnen 13 weken op uw aanvraag. Deze termijn kan één keer worden verlengd.

Een originele akte die niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits is opgesteld, moet worden vertaald door een beëdigd vertaler.

Pleegt u fraude bij het verkrijgen van het Nederlanderschap, dan loopt u het risico dat u het Nederlanderschap direct kwijtraakt. Hierdoor kunt u staatloos worden.

Nederlander worden door naturalisatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden om Nederlander te worden door optie? Misschien kunt u wel Nederlander worden door naturalisatie. U kunt een naturalisatieverzoek indienen bij de gemeente.